Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.
vyhľadať

4.  Aké sú zásielky  1. a  2.  triedy ?  Aký je rozdiel medzi nimi ?

 

     Ako zásielky 1. a 2. triedy možno podávať listy, balíky a poštové poukazy U a H.

Rozdiel medzi zásielkami 1. a 2. triedy je v  lehote ich dopravy a v cene.

 

Čo sa týka lehoty ich dodania ide o nasledovné rozdiely:

 - listy 1. triedy, poštové peňažné poukazy H 1. triedy a U 1. triedy sa dodávajú v D+1, t. j.
   najneskôr nasledujúci deň po dni ich podania,

 - listy 2. triedy, balíky 1. triedy, poštové poukazy H 2. triedy a U 2. triedy, poštové peňažné
   poukazy E (nemajú 1. triedu) a slepecké zásielky (nemajú 1. triedu) sa dodávajú v D+2, t.j.
   najneskôr druhý deň po dni ich podania,

 - balíky 2. triedy sa dodávajú v D+3, t.j. najneskôr tretí deň po dni ich podania,

 - reklamné adresované zásielky (nemajú 1. triedu) sa dodávajú v D+4 , t.j. najneskôr štvrtý
   deň po dni ich podania, 

 

Pokiaľ ide o ceny,   rozdiely sú v tom, že poštové  zásielky 1. triedy sa spracovávajú a prepravujú prednostne, na rozdiel od zásielok 2. triedy, čo je aj premietnuté do cien za tieto zásielky, napr. v tuzemskom styku: 

 

List 1. trieda:                  List  2. trieda                  Balík 1. trieda:       Balík 2. trieda: 

do  50 g   16,- Sk                   10,- Sk                               2 kg     69,- Sk                49,- Sk

    100 g   18,- Sk                   14,- Sk                               3 kg     75,- Sk                52,- Sk

    500 g   19,- Sk                   15,- Sk                               5 kg     85,- Sk                57,- Sk   

  1000 g   37,- Sk                   31,- Sk                             10 kg   109,- Sk                69,- Sk

  2000 g   65,- Sk                   30,- Sk                             15 kg   135,- Sk                81,- Sk    

                                                                                       20 kg   190,- Sk               120,- Sk

                                                                                       25 kg   230,- Sk               155,- Sk

                                                                                       30 kg   260,- Sk               180,- Sk

 

(Čl. 7 Poštových podmienok)

(Tarifa Slovenskej pošty, a. s.).

na začiatoktlačiť