Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

OPERAČNÝ PROGRAM INTEGROVANÁ INFRAŠTRUKTÚRA 2014 - 2020

Operačný program Integrovaná infraštruktúra je strategický dokument, prostredníctvom ktorého budú najbližších desať rokov čerpané peniaze z fondov Európskej únie na dopravu a rozvoj informačnej spoločnosti na Slovensku. Operačný program Integrovaná infraštruktúra bol schválený Európskou komisiou dňa 28.10.2014. Revízia OPII na verziu 4.0 bola schválená Európskou komisiou dňa 16.11.2017.


Na stiahnutie:

OPII (verzia 4.0) v platnosti od 16.11.2017:

   Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020 (verzia 4.0) [4,01 MB][.pdf]

   Príloha 1 - Záverečná správa z Ex ante hodnotenia OPII [1,39 MB][.pdf]

   Príloha 2 - Zoznam skratiek [282 kB][.pdf]

   Príloha 3 - Koordinácia medzi OPII a EVS [1,10 MB][.pdf]

   Príloha 4 - Koordinácia medzi OPII a PRV [709 kB][.pdf]

   Príloha 5 - Zlepšenie časovej dostupnosti [2,44 MB][.pdf]

   Príloha 6 - Popis stavu a zámery v oblasti infraštruktúry pre verejnú osobnú dopravu [618 kB][.pdf]

   Príloha 7 - Mapy [2,26 MB][.pdf]

   Príloha 8 - Obrázky, grafy a texty [1,34 MB][.pdf]

   Príloha 9 - Všeobecné ex ante kondicionality [1,13 MB][.pdf]

   Kompletný materiál [6,51 MB][.zip]


Archív predchádzajúcich verzií:

Na stiahnutie:

OPII (verzia 2.1) v platnosti od 15.11.2016 do 15.11.2017:

   Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020 (verzia 2.1) [3,13 MB][.pdf]

   Príloha 1 - Záverečná správa z ex ante hodnotenia OPII [677 kB][.pdf]

   Príloha 2 - Zoznam skratiek [109 kB][.pdf]

   Príloha 3 - Koordinácia medzi OPII a EVS [890 kB][.pdf]

   Príloha 4 - Koordinácia medzi OPII a PRV [377 kB][.pdf]

   Príloha 5 - Zlepšenie časovej dostupnosti [658 kB][.pdf]

   Príloha 6 - Popis stavu a zámery v oblasti infraštruktúry pre verejnú osobnú dopravu [236 kB][.pdf]

   Príloha 7 - Mapy [1,40 MB][.zip]

   Príloha 7 - Mapy [1,44 MB][.pdf]

   Príloha 8 - Všeobecné ex ante kondicionality [960 kB][.pdf]

   Kompletný materiál [6,19 MB][.zip]


OPII (verzia 1.0) v platnosti od 28.10.2014 do 14.11.2016:

   Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020 [2,29 MB][.pdf]

   Príloha 1 - Záverečná správa z ex ante hodnotenia OPII [677 kB][.pdf]

   Príloha 2 - Zoznam skratiek [109 kB][.pdf]

   Príloha 3 - Koordinácia medzi OPII a EVS [890 kB][.pdf]

   Príloha 4 - Koordinácia medzi OPII a PRV [377 kB][.pdf]

   Príloha 5 - Zlepšenie časovej dostupnosti [658 kB][.pdf]

   Príloha 6 - Popis stavu a zámery v oblasti infraštruktúry pre verejnú osobnú dopravu [236 kB][.pdf]

   Príloha 7 - Mapy [1,40 MB][.zip]

   Príloha 7 - Mapy [1,44 MB][.pdf]

   Príloha 8 - Všeobecné ex ante kondicionality [960 kB][.pdf]

   Kompletný materiál [7,15 MB][.zip]


ZOZNAM VEĽKÝCH PROJEKTOV OPII

Zoznam veľkých projektov OPII (verzia 3.0) - v platnosti od 26.07.2017

   Zoznam veľkých projektov OPII v. 3.0 [301 kB][.pdf]

   Zoznam zmien v zozname projektov v porovnaní s v. 1.3 [351 kB][.pdf]

Zoznam veľkých projektov OPII (verzia 1.3) - v platnosti od 26.10.2016 do 25.07.2017

   Zoznam veľkých projektov OPII v. 1.3 [216 kB][.pdf]

   Zoznam zmien v zozname projektov v porovnaní s v. 1.2 [191 kB][.pdf]

Zoznam veľkých projektov OPII (verzia 1.2) - v platnosti od 01.03. do 25.10.2016

   Zoznam veľkých projektov OPII v. 1.2 [216 kB][.pdf]

   Zoznam zmien v zozname projektov v porovnaní s v. 1.1 [199 kB][.pdf]

Zoznam veľkých projektov OPII (verzia 1.1) - v platnosti od 24.08.2015 do 29.02.2016

   Zoznam veľkých projektov OPII v. 1.1 [138 kB][.pdf]

   Zoznam zmien v zozname projektov v porovnaní s v. 1.0 [143 kB][.pdf]

Zoznam veľkých projektov OPII (verzia 1.0) - v platnosti od 28.10.2014 do 23.08.2015

   Zoznam veľkých projektov OPII v. 1.0 [139 kB][.pdf]


ZOZNAM NÁRODNÝCH PROJEKTOV OPII

Zoznam národných projektov OPII (verzia 4.0) - v platnosti od 12.12.2017

   Zoznam národných projektov OPII v. 4.0 [481 kB][.pdf]

Zoznam národných projektov OPII (verzia 3.5) - v platnosti od 31.10. do 11.12.2017

   Zoznam národných projektov OPII v. 3.5 [474 kB][.pdf]

Zoznam národných projektov OPII (verzia 3.4) - v platnosti od 27.09. do 30.10.2017

   Zoznam národných projektov OPII v. 3.4 [568 kB][.pdf]

Zoznam národných projektov OPII (verzia 3.3) - v platnosti od 25.08. do 26.09.2017

   Zoznam národných projektov OPII v. 3.3 [419 kB][.pdf]

Zoznam národných projektov OPII (verzia 3.2) - v platnosti od 23.06. do 24.08.2017

   Zoznam národných projektov OPII v. 3.2 [418 kB][.pdf]

Zoznam národných projektov OPII (verzia 3.1) - v platnosti od 04.05. do 22.06.2017

   Zoznam národných projektov OPII v. 3.1 [415 kB][.pdf]

Zoznam národných projektov OPII (verzia 3.0) - v platnosti od 10.03. do 03.05.2017

   Zoznam národných projektov OPII v. 3.0 [269 kB][.pdf]

Zoznam národných projektov OPII (verzia 1.13) - v platnosti od 07.11.2016 do 09.03.2017

   Zoznam národných projektov OPII v. 1.13 [270 kB][.pdf]

Zoznam národných projektov OPII (verzia 1.12) - v platnosti od 27.05. do 06.11.2016

   Zoznam národných projektov OPII v. 1.12 [263 kB][.pdf]

Zoznam národných projektov OPII (verzia 1.11) - v platnosti od 29.04. do 26.05.2016

   Zoznam národných projektov OPII v. 1.11 [261 kB][.pdf]

Zoznam národných projektov OPII (verzia 1.10) - v platnosti od 01. do 28.04.2016

   Zoznam národných projektov OPII v. 1.10 [261 kB][.pdf]

Zoznam národných projektov OPII (verzia 1.9) - v platnosti od 29.02. do 31.03.2016

   Zoznam národných projektov OPII v. 1.9 [261 kB][.pdf]

Zoznam národných projektov OPII (verzia 1.8) - v platnosti od 04. do 28.02.2016

   Zoznam národných projektov OPII v. 1.8 [261 kB][.pdf]

Zoznam národných projektov OPII (verzia 1.7) - v platnosti od 12.01. do 03.02.2016

   Zoznam národných projektov OPII v. 1.7 [260 kB][.pdf]

Zoznam národných projektov OPII (verzia 1.6) - v platnosti od 17.12.2015 do 11.01.2016

   Zoznam národných projektov OPII v. 1.6 [260 kB][.pdf]

Zoznam národných projektov OPII (verzia 1.5) - v platnosti od 11. do 16.12.2015

   Zoznam národných projektov OPII v. 1.5 [251 kB][.pdf]

Zoznam národných projektov OPII (verzia 1.4) - v platnosti od 20.11. do 10.12.2015

   Zoznam národných projektov OPII v. 1.4 [158 kB][.pdf]

Zoznam národných projektov OPII (verzia 1.3) - v platnosti od 04. do 19.11.2015

   Zoznam národných projektov OPII v. 1.3 [155 kB][.pdf]

Zoznam národných projektov OPII (verzia 1.2) - v platnosti od 23.10. do 03.11.22015

   Zoznam národných projektov OPII v. 1.2 [147 kB][.pdf]

Zoznam národných projektov OPII (verzia 1.1) - v platnosti od 18.09. do 22.10.2015

   Zoznam národných projektov OPII v. 1.1 [144 kB][.pdf]

Zoznam národných projektov OPII (verzia 1.0) - v platnosti od 28.08. do 17.09.2015 

   Zoznam národných projektov OPII v. 1.0 [138 kB][.pdf]


METODIKA

Metodické pokyny k tvorbe plánov udžateľnej mobility (PUM)


KONTROLA VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA (VO)

   Príručka pre realizáciu verejného obstarávania (v platnom znení)

   Odborný seminár k ex ante kontrole VO zo 16.04.2015 - Prezentácia [1,65 MB][.pdf]

   Usmernenie RO OPII k ex ante posúdeniu procesu VO z 25.03.2015 určené prijímateľom PO1-6 [172 kB][.pdf]

   Usmernenie RO OPII k ex ante posúdeniu procesu VO z 19.02.2015 určené prijímateľom z OPII/PO7 [200 kB][.pdf]

   Odborný seminár k ex ante kontrole VO 12.03.2015 - Prezentácia [1,18 MB][.pdf]


MONITOROVANIE

Monitorovací výbor OPII a Riadiace výbory

Informácie o schválených a neschválených ŽoNFP v rámci OPII

Vývoj čerpania v rámci OPII

Výročné správy o vykonávaní OPII


HODNOTENIE

Hodnotenie OPII


INFORMOVANIE A PUBLICITA

Komunikačná stratégia OPII


PO 7 - INFORMAČNÁ SPOLOČNOSŤ

Informácie o projektoch PO 7 - Informačná spoločnosť, ako aj príslušná dokumentácia sú dostupné na webovom sídle Ministerstva financií SR: www.informatizacia.sk

na začiatoktlačiť