Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.
           
  Všeobecné informácie
  Aktuality
  Legislatíva
  Dokumenty a materiály
  Energetická hospodárnosť budov
  ARCHÍV - Preukazovanie zhody stavebných výrobkov
  Posudzovanie parametrov stavebných výrobkov
    Legislatíva
    Autorizované osoby a notifikované osoby
    Harmonizované technické špecifikácie
    Prihlásenie – pracovné dokumenty EK
    Pracovné vzory certifikátov
    Technické špecifikácie vhodné na posudzovanie parametrov, pracovná verzia
      Technické špecifikácie vhodné na posudzovanie parametrov, december 2013, pracovná verzia
      Technické špecifikácie vhodné na posudzovanie parametrov, november 2014, pracovná verzia
      Technické špecifikácie vhodné na posudzovanie parametrov, november 2015, pracovná verzia
      Technické špecifikácie vhodné na posudzovanie parametrov, január 2017, pracovná verzia
    CE označovanie – krok za krokom
    Slovenský preklad vybraných EAD
    Zoznam SK technických posúdení
    Zoznam európskych technických posúdení
    Verejná konzultácia o pravidlách EÚ pre výrobky používané pri výstavbe budov a infraštruktúry
  Zoznam budov ÚOŠS podľa čl. 5 smernice 2012/27/EÚ
  Kontaktné miesto pre stavebné výrobky
na začiatoktlačiť