Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Ceny ministra dopravy a výstavby SR

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky od roku 1995 udeľuje cenu ministra dopravy a výstavby za známkovú tvorbu v troch kategóriách.

1/ Najkrajšia známka roka

2/ Najlepší výtvarný návrh

3/ Najlepšia rytina

 

Najkrajšia známka roka

Rok 1995:

Výročie OSN , autor výtvarného návrhu akademický maliar Ján Trojan a autor rytiny Václav Fajt

Rok 1996:

Jánošík , autor výtvarného návrhu akademický maliar Igor Benca,  autor rytiny František Horniak

Rok 1997:

Ochtinská aragonitová jaskyňa , autor výtvarného návrhu a rytiny akademický maliar Martin Činovský

Rok 1998:

Emisia Ryby , autor výtvarného návrhu akademický maliar Prof. Dušan Kállay, autor rytiny Josef  Herčík

Rok 1999:

Deň poštovej známky: Albín Brunovský , autor výtvarného návrhu a autor rytiny akademický maliar Martin Činovský

Rok 2000:

Dejiny poštového práva , autor výtvarného návrhu akademický maliar Prof. Dušan Kállay, autor rytiny Rudolf Cigánik

Rok 2001:

Poštové múzeum , autor výtvarného návrhu akademický maliar Prof. Dušan Kállay, autor rytiny František Horniak

Rok 2002:

Rotunda v Skalici , autor výtvarného návrhu akademický maliar Dušan Grečner, autor rytiny Václav Fajt

Rok 2003:

Umenie: Ladislav Medňanský , autor grafickej úpravy, ryteckého prepisu a rytiny známky František Horniak

Rok 2004:

Rímske légie v Trenčíne , autor známky akademický maliar Marián Čapka

Rok 2005:

Umenie: Karol Baron , autor grafickej úpravy, ryteckého prepisu a rytiny známky František Horniak

Rok 2006:

Geologická lokalita – Šomoška , autor známky akademický maliar Karol Felix , autor rytiny František Horniak

Rok 2007

Bratislavský hrad, autor známky akademický maliar Prof. Dušan Kállay, autor rytiny František Horniak

Rok 2008

Umenie - Jozef Baláž, ilustrácia z knihy Sedemfarebný kvietok, 1975, autor motívu známky akademický maliar Jozef Baláž, autor ryteckého prepisu a rytiny František Horniak

Rok 2009

Umenie – Cyprián Majerník (1909-1945), autor grafickej úpravy, ryteckého prepisu a rytiny František Horniak

Rok 2010

„400. výročie konania Žilinskej synody“, autor výtvarného návrhu prof. Dušan Kállay, akad. mal., autor rytiny doc. Martin Činovský, akad. mal., ArtD.

Rok 2011

„Umenie - Tabuľová maľba Metercie z Rožňavy“, autor ryteckého prepisu diela je František Horniak

Rok 2012

„Ochrana prírody: Národný park Nízke Tatry – Skalienka ležatá“, autorka výtvarného návrhu - akad. mal. Kamila Štanclová, autor líniovej rozkresby - Doc. Martin Činovský, ArtD., autor ryteckého prepisu - František Horniak

Rok 2013

„1150. výročie príchodu Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu“: Spoločné vydanie s Českou republikou, Vatikánskym mestským štátom a Bulharskou republikou. Autori: prof. akad. mal. Dušan Kállay a rytec Miloš Ondráček

Rok 2014

„Národná prírodná rezervácia Sitno - Roháč veľký“ - hárček, autor výtvarného návrhu je prof. akad. mal. Dušan Kállay, autor rytiny je František Horniak

Rok 2015

„UMENIE: Alfons Mucha – maľba z hotela  Thermia Palace v Piešťanoch“, tvorcom poštovej známky je František Horniak

Rok 2016

UMENIE: Maria Bartuszová (1936 – 1996)“,  autor ryteckého prepisu diela M. Bartuszovej je akad. mal. Rudolf Cigánik a autor grafickej úpravy známky je akad. mal. Vladislav Rostoka

Rok 2017

"UMENIE: Oltár sv. Jakuba v Chráme sv. Jakuba v Levoči"   autor ryteckého prepisu diela je František Horniak a autor grafickej úpravy známky je akad. mal. Vladislav Rostoka.

 

Najlepší výtvarný návrh

Rok 1995:

Mier a sloboda , autor akademický maliar Igor Rumanský

Rok 1996:

Jánošík , autor akademický maliar Igor Benca

Rok 1997:

Emisia Huby , autor akademický maliar Prof. Dušan Kállay

Rok 1998:

Jozef Škultéty , autor akademický maliar Jozef  Baláž

Rok 1999:

50. výročie založenia Rady Európy , autor akademický maliar Karol Felix

Rok 2000:

150. výročie prvej známky platnej na našom území , autor akademický maliar Prof. Dušan Kállay

Rok 2001:

Alexander Dubček , autor akademický maliar Jozef Baláž

Rok 2002:

Staré výrobné vinárske nástroje , autor akademický maliar Prof. Dušan Kállay

Rok 2003:

Emisia Európska mačka divá , autor výtvarného návrhu akademický maliar Vladimír Machaj

Rok 2004:

Rímske légie v Trenčíne , autor výtvarného návrhu akademický maliar Marián Čapka

Rok 2005:

Deň poštovej známky , autor výtvarného návrhu akademický maliar Peter Augustovič

Rok 2006:

Veľká Noc 2006 - Sviatky jari , autor výtvarného návrhu akademický maliar Vladimír Machaj

Rok 2007

Spoločné vydanie známok so San Marinom - Oravský hrad a La Rocca o Guiata, autor výtvarného návrhu akademický maliar Rudolf Cigánik

Rok 2008

Spoločné vydanie s ČR - Karol Plicka, autor výtvarného návrhu známky akademický maliar prof. Dušan Kállay

Rok 2009

Ochrana prírody - Salamandra škvrnitá, autor výtvarného návrhu prof. Róbert Jančovič, akad. maliar

 Rok 2010

Ochrana prírody: Muránska planina - Lykovec muránskyPrvosienka holá, autor výtvarného návrhu známky   Igor Piačka , akad. mal.

 Rok 2011

„Ochrana prírody - Drop fúzatý“, autor výtvarného návrhu známky je akad. maliar Rudolf Cigánik 

Rok 2012

„Ochrana prírody: Národný park Nízke Tatry - Lomikameň pozmenený a Skalienka ležatá - hárček, autorka výtvarného návrhu - akad. mal. Kamila Štanclová 

Rok 2013

„1150. výročie príchodu Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu“: Spoločné vydanie s Českou republikou, Vatikánskym mestským štátom a Bulharskou republikou. Autor výtvarného návrhu - prof. akad. mal. Dušan Kállay

Rok 2014

UMENIE: Alojz Stróbl (1856 – 1926)“ - hárček, autor výtvarného návrhu je akad. mal. Rudolf Cigánik, ktorý zároveň získal aj cenu generálneho riaditeľa Slovenskej pošty, a. s., za najkrajšiu poštovú známku roka 

Rok 2015

„550. výročie založenia Academie Istropolitany“, autor výtvarného návrhu poštovej známky je prof. akad. mal. Dušan Kállay

Rok 2016

„Osobnosti: 100. výročie narodenia Františka Dibarboru (1916 –  1987)“, autorka výtvarného návrhu je Mgr. Art. Ľubica Segečová

Rok 2017

"Pocta obetiam holokaustu"  autorka výtvarného návrhu je Karin Uváčková.

 

Najlepšia rytina

 Rok 1995:

Ľudovít Štúr , autor rytiny akademický maliar Martin Činovský

Rok 1996:

FDC Popradské pleso , autor rytiny František Horniak

Rok 1997:

Ochtinská aragonitová jaskyňa , autor rytiny akademický maliar Martin Činovský

Rok 1998:

Martin Benka , autor rytiny František Horniak 

Rok 1999:

Dominik Skutecký , autor rytiny Rudolf Cigánik

Rok 2000:

Umenie: Narodenie zo Spišskej Starej Vsi , autor rytiny František  Horniak  

Rok 2001:

Umenie: Ikona z východného Slovenska , autor rytiny František Horniak

Rok 2002:

Umenie: Majster Pavol z Levoče , autor rytiny akademický maliar Doc. Martin Činovský, ArtD.

Rok 2003:

Umenie: Ladislav Medňanský , autor rytiny František Horniak

Umenie: Simon Vouet , autor rytiny akademický maliar Rudolf Cigánik

Rok 2004:

Obálka prvého dňa vydania známky Lesy SR – Dobročský prales , autor rytiny Arnold Feke, Mgr. art.

Rok 2005:

Umenie: Rembrant van Rijn , autor rytiny Arnold Feke, Mgr. art.

Rok 2006:

Umenie: Dezider Milly , autor rytiny František Horniak

Rok 2007

František X. K. Palko (?): Svätá Alžbeta, okolo 1750, autor grafickej úpravy, ryteckého prepisu a rytiny František Horniak

Rok 2008

Umenie - Zoltán Palugyay, Dievča v bielom s továrenskými komínmi a kvetmi, autor ryteckého prepisu a rytiny akademický maliar Rudolf Ciganik

Rok 2009

Umenie – Ján Mudroch (1909-1968), autor ryteckého prepisu a rytiny akademický maliar Rudolf Cigánik.

Rok 2010

„400. výročie konania Žilinskej synody“, autor rytiny doc. Martin Činovský, akad. mal., ArtD. 

 Rok 2011

„Umenie - Tabuľová maľba Metercie z Rožňavy“, autor ryteckého prepisu diela je František Horniak

Rok 2012

„Ochrana prírody: Národný park Nízke Tatry - Lomikameň pozmenený a Skalienka ležatá - hárček, autor líniovej rozkresby - Doc. Martin Činovský, ArtD., autor ryteckého prepisu - František Horniak

Rok 2013

Ochrana prírody: Slovenské minerály – Žezlový kremeň zo Šobova,  autor ryteckého prepisu: František Horniak

Umenie: Martin Martinček (1913 – 2004)  autor ryteckého prepisu: akad. mal. Rudolf Cigánik, ktorý zároveň získal aj cenu generálneho riaditeľa Slovenskej pošty, a. s., za najkrajšiu poštovú známku roka

Rok 2014

UMENIE: Peter Michal Bohúň (1822 – 1879)“, autor ryteckého prepisu diela je František Horniak

Rok 2015

UMENIE: Alfons Mucha – maľba z hotela Thermia Palace  v Piešťanoch“, autor ryteckého prepisu diela je František Horniak

Rok 2016

„450. výročie narodenia Jána Jessenia (1566 – 1621)“, autor ryteckého prepisu diela je František Horniak

Rok 2017

"UMENIE: Oltár sv. Jakuba v Chráme sv. Jakuba v Levoči"  autor ryteckého prepisu diela je František Horniak a autor grafickej úpravy známky je akad. mal. Vladislav Rostoka.

 

na začiatoktlačiť