Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

OPERAČNÝ PROGRAM DOPRAVA 2007 - 2013

Uznesením vlády SR č. 1007 zo 6. decembra 2006 bol schválený Operačný program Doprava 2007 - 2013.
Materiál predstavuje východiskový dokument pre čerpanie finančných prostriedkov z fondov EÚ v programovom období 2007-2013 v oblasti dopravy. Definuje sektorové zámery, ciele a priority, ktoré budú spolufinancované z prostriedkov Kohézneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Riadiacim orgánom pre operačný program je Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.Operačný program Doprava - verzia 6.0:

OPD (verzia 6.0) bol schválený EK dňa 13. októbra 2015 rozhodnutím č. C(2015) 7000.

Slovenská verzia:

   Operačný program Doprava na roky 2007 - 2013 - verzia 6.0 (2,04 MB)

   Príloha 1 - Zoznam veľkých projektov (148 kB)

   Prílohy č. 2 až 8 (Mapy) (1,74 MB)

   Kompletný materiál (.doc) (2,51 MB)Operačný program Doprava - verzia 5.0:

OPD (verzia 5.0) bol schválený EK dňa 19. februára 2015 rozhodnutím č. C(2015) 1282.

Slovenská verzia:

   Operačný program Doprava na roky 2007 - 2013 - verzia 5.0 (0,99 MB)

   Príloha 1 - Zoznam veľkých projektov - pozri aktuálne platný zoznam projektov (nižšie)

   Prílohy č. 2 až 8 (Mapy) (1,74 MB)Operačný program Doprava - verzia 4.0:

OPD (verzia 4.0) bol schválený EK dňa 28. marca 2014 rozhodnutím č. C(2014) 2121.

Slovenská verzia:

   Operačný program Doprava na roky 2007 - 2013 - verzia 4.0 (2,11 MB)

   Príloha 1 - Zoznam veľkých projektov (142 kB)

   Prílohy č. 2 až 8 (Mapy) (1,74 MB)Operačný program Doprava - verzia 3.0:

OPD (verzia 3.0) bol schválený EK dňa 10. apríla 2013 rozhodnutím č. K(2013)1890.

Slovenská verzia:

   Operačný program Doprava na roky 2007 - 2013 - verzia 3.0 (994 kB)

   Príloha 1 - Zoznam veľkých projektov v znení revízie (142 kB)

   Prílohy č. 2 až 8 (Mapy) (1,74 MB)Operačný program Doprava - verzia 2.0:

OPD (verzia 2.0) bol schválený EK dňa 11. septembra 2012 rozhodnutím č. K(2012)6244.

Slovenská verzia:

   Operačný program Doprava na roky 2007 - 2013 - verzia 2.0 (1,93 MB)

   Príloha 1 - Zoznam veľkých projektov v znení revízie (142 kB)

   Prílohy č. 2 - 8 (Mapy) (1,74 MB)Operačný program Doprava - verzia 1.0:

OPD (verzia 1.0) bol schválený EK dňa 13. septembra 2007 rozhodnutím č. K(2007)4299.

Slovenská verzia:

   Operačný program Doprava na roky 2007 - 2013 (0,99 MB)

   Príloha 1 - Zoznam projektov (139 kB)

   Prílohy č. 2 - 8 (Mapy) (1,74 MB)


Anglická verzia:

   Operational Programme Transport 2007 - 2013 (877 kB)

   Annex 1 (68 kB)ZOZNAM PROJEKTOV OPD

Zoznam projektov OPD (verzia 6.0) - v platnosti od 05.11.2015

   Príloha č. 1a - Zoznam národných projektov OPD v. 6.0 (214 kB)

   Príloha č. 1b - Zoznam veľkých projektov OPD v. 6.0 (148 kB)

   Zoznam zmien v zozname projektov v porovnaní s v. 5.4 (145 kB)

Zoznam projektov OPD (verzia 5.4) - v platnosti od 21.09.2015

   Príloha č. 1a - Zoznam národných projektov OPD v. 5.4 (177 kB)

   Príloha č. 1b - Zoznam veľkých projektov OPD v. 5.4 (136 kB)

   Zoznam zmien v zozname projektov v porovnaní s v. 5.3 (122 kB)

Zoznam projektov OPD (verzia 5.3) - v platnosti od 13.07. do 20.09.2015

   Príloha č. 1a - Zoznam národných projektov OPD v. 5.3 (176 kB)

   Príloha č. 1b - Zoznam veľkých projektov OPD v. 5.3 (136 kB)

   Zoznam zmien v zozname projektov v porovnaní s v. 5.2 (126 kB)

Zoznam projektov OPD (verzia 5.2) - v platnosti od 03.06.do 12.07.2015

   Príloha č. 1a - Zoznam národných projektov OPD v. 5.2 (176 kB)

   Príloha č. 1b - Zoznam veľkých projektov OPD v. 5.2 (136 kB)

   Zoznam zmien v zozname projektov v porovnaní s v. 5.0 (127 kB)

Zoznam projektov OPD (verzia 5.0) - v platnosti od 18.03.2015

   Príloha č. 1a - Zoznam národných projektov OPD v. 5.0 (175 kB)

   Príloha č. 1b - Zoznam veľkých projektov OPD v. 5.0 (136 kB)

   Zoznam zmien v zozname projektov v porovnaní s v. 4.3 (150 kB)

Zoznam projektov OPD (verzia 4.3) - v platnosti od 05.01. do 17.03.2015

   Príloha č. 1a - Zoznam národných projektov OPD v. 4.3 (174 kB)

   Príloha č. 1b - Zoznam veľkých projektov OPD v. 4.3 (136 kB)

   Zoznam zmien v zozname projektov v porovnaní s v. 4.2 (164 kB)

Zoznam projektov OPD (verzia 4.2) - v platnosti od 08.09.2014 do 04.01.2015

   Príloha č. 1a - Zoznam národných projektov OPD v. 4.2 (169 kB)

   Príloha č. 1b - Zoznam veľkých projektov OPD v. 4.2 (134 kB)

   Zoznam zmien v zozname projektov v porovnaní s v. 4.1 (134 kB)

Zoznam projektov OPD (verzia 4.1) - v platnosti od 07.05. do 07.09.2014

   Príloha č. 1a - Zoznam národných projektov OPD v. 4.1 (166 kB)

   Príloha č. 1b - Zoznam veľkých projektov OPD v. 4.1 (134 kB)

   Zoznam zmien v zozname projektov v porovnaní s v. 2.10 (169 kB)


Zoznam projektov OPD (verzia 2.10) - v platnosti od 05.12.2013 do 06.05.2014

   Príloha č. 1a - Zoznam národných projektov OPD v. 2.10 (198 kB)

   Príloha č. 1b - Zoznam veľkých projektov OPD v. 2.10 (143 kB)

   Zoznam zmien v zozname projektov v porovnaní s v. 2.9 (165 kB)


Zoznam projektov OPD (verzia 2.9) - v platnosti od 25.10. do 04.12.2013 

   Príloha č. 1a - Zoznam národných projektov OPD v. 2.9 (198 kB)

   Príloha č. 1b - Zoznam veľkých projektov OPD v. 2.9 (143 kB)

   Zoznam zmien v zozname projektov v porovnaní s v. 2.8 (177 kB)


Zoznam projektov OPD (verzia 2.8) - v platnosti od 20.05. do 24.10.2013 

   Príloha č. 1a - Zoznam národných projektov OPD v. 2.8 (195 kB)

   Príloha č. 1b - Zoznam veľkých projektov OPD v. 2.8 (143 kB)

   Zoznam zmien v zozname projektov v porovnaní s v. 2.7 (294 kB)


Zoznam projektov OPD (verzia 2.7) - v platnosti od 18.01. do 19.05.2013

   Príloha č. 1a - Zoznam národných projektov OPD v. 2.7 (197 kB)

   Príloha č. 1b - Zoznam veľkých projektov OPD v. 2.7 (143 kB)

   Zoznam zmien v zozname projektov v porovnaní s v. 2.6 (223 kB)


Zoznam projektov OPD (verzia 2.6) - v platnosti od 22.11.2012 do 17.01.2013

   Príloha č. 1a - Zoznam národných projektov OPD v. 2.6 (196 kB)

   Príloha č. 1b - Zoznam veľkých projektov OPD v. 2.6 (142 kB)

   Zoznam zmien v zozname projektov v porovnaní s v. 2.5 (125 kB)


Zoznam projektov OPD (verzia 2.5) - v platnosti od 10.09.2012 do 21.11.2012

   Príloha č. 1a - Zoznam národných projektov OPD v. 2.5 (196 kB)

   Príloha č. 1b - Zoznam veľkých projektov OPD v. 2.5 (142 kB)

   Zoznam zmien v zozname projektov v porovnaní s v. 2.4 (304 kB)


Zoznam projektov OPD (verzia 2.4) - v platnosti od 15.05.2012 do 10.09.2012

   Príloha č. 1a - Zoznam národných projektov OPD v. 2.4 (181 kB)

   Príloha č. 1b - Zoznam veľkých projektov OPD v. 2.4 (143 kB)

   Zoznam zmien v zozname projektov v porovnaní s v. 2.3 (149 kB)


Zoznam projektov OPD (verzia 2.3) - v platnosti od 01.12.2011 do 15.05.2012

   Príloha č. 1a - Zoznam národných projektov OPD v. 2.3 (228 kB)

   Príloha č. 1b - Zoznam veľkých projektov OPD v. 2.3 (192 kB)

   Zoznam zmien v zozname projektov v porovnaní s v. 2.2 (192 kB)


Zoznam projektov OPD (verzia 2.2) - v platnosti od 27.04.2011 do 01.12.2011

   Príloha č. 1a - Zoznam národných projektov OPD v. 2.2 (213 kB)

   Príloha č. 1b - Zoznam veľkých projektov OPD v. 2.2 (187 kB)


Zoznam projektov OPD (verzia 2.1) - v platnosti od 28.05.2010 do 27.04.2011 

   Príloha č. 1a - Zoznam národných projektov OPD v. 2.1 (33 kB)

   Príloha č. 1b - Zoznam veľkých projektov OPD v. 2.1 (29 kB)


Zoznam projektov OPD (verzia 2.0) - v platnosti od 04.11.2009 do 28.05.2010 

   Príloha č. 1a - Orientačný zoznam projektov OPD v. 2.0 - členenie podľa prioritných osí (135 kB)

   Príloha č. 1b - Orientačný zoznam projektov OPD v. 2.0 - v členení na veľké a ostatné projekty (62,2 kB)


Zoznam projektov OPD (verzia 1.0) - v platnosti od 13.07.2007 do 04.11.2009 

   Príloha č. 1 - Orientačný zoznam projektov OPD v. 1.0 (139 kB)


na začiatoktlačiť