Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Monitorovací výbor pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020

Monitorovací výbor je orgán, ktorý zabezpečuje dohľad nad efektívnosťou a kvalitou implementácie Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020. V pôsobnosti výboru je monitorovanie finančného a vecného postupu implementácie projektov a dosahovania cieľov, ako aj celkovej účinnosti a kvality implementácie operačného programu. Predsedom monitorovacieho výboru je minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.


Štatút MV OPII

   Štatút MV OPII [244 kB][.pdf]

   Dodatok č. 1 k Štatútu MV OPII [249 kB][.pdf] - v platnosti od 26.11.2015

   Dodatok č. 2 k Štatútu MV OPII [266 kB][.pdf] - v platnosti od 12.08.2016

   Dodatok č. 3 k Štatútu MV OPII [420 kB][.pdf] - v platnosti od 28.11.2017

   Štatút MV OPII - Konsolidované znenie [484 kB][.pdf] - v platnosti od 28.11.2017

Rokovací poriadok MV OPII

   Rokovací poriadok MV OPII [249 kB][.pdf]

   Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku MV OPII [251 kB][.pdf] - v platnosti od 12.08.2016

   Dodatok č. 2 k Rokovaciemu poriadku MV OPII [395 kB][.pdf] - v platnosti od 28.11.2017

   Rokovací poriadok MV OPII - Konsolidované znenie [464 kB][.pdf] - v platnosti od 28.11.2017

Zoznam členov MV OPII

   Zoznam členov MV OPII [384 kB][.pdf]

Zoznam komisií zriadených pri MV OPII

   Zoznam komisií pri MV OPII [124 kB][.pdf]

   Štatút a rokovací poriadok Riadiaceho výboru pre PO 1 až 6 [166 kB][.pdf]

   Dodatok č. 1 k Štatútu a rokovaciemu poriadku RV PO 1 až 6 [194 kB][.pdf] - v platnosti od 28.11.2017

   Štatút a rokovací poriadok RV PO 1 až 6 (konsolid. znenie) [289 kB][.pdf] - v platnosti od 28.11.2017


   Štatút a rokovací poriadok Riadiaceho výboru pre PO 7 [133 kB][.pdf]

   Dodatok č. 1 k Štatútu a Rokovaciemu poriadku RV PO 7 [115 kB][.pdf] - v platnosti od 24.07.2015

   Dodatok č. 2 k Štatútu a Rokovaciemu poriadku RV PO 7 [117 kB][.pdf] - v platnosti od 05.11.2015

   Dodatok č. 3 k Štatútu a Rokovaciemu poriadku RV PO 7 [153 kB][.pdf] - v platnosti od 25.11.2016

   Dodatok č. 4 k Štatútu a Rokovaciemu poriadku RV PO 7 [454 kB][.pdf] - v platnosti od 28.11.2017

   Štatút a rokovací poriadok RV PO 7 (konsolid. znenie) [392 kB][.pdf] - v platnosti od 28.11.2017

Zoznam členov komisií zriadených pri MV OPII

   Zoznam členov Riadiaceho výboru pre PO 1 až 6 [317 kB][.pdf]

   Zoznam členov Riadiaceho výboru pre PO 7 [113 kB][.pdf]


ZASADNUTIA MV OPII

1. zasadnutie Monitorovacieho výboru pre OPII sa uskutočnilo dňa 23. januára 2015

   Zápisnica [743 kB][.pdf]

   Uznesenia MV OPII/2015/1 až 4 [668 kB][.pdf]

2. zasadnutie Monitorovacieho výboru pre OPII sa uskutočnilo dňa 23. apríla 2015

   Zápisnica [661 kB][.pdf]

   Uznesenia MV OPII/2015/5 a 6 [324 kB][.pdf]

1. Rokovanie MV OPII písomnou procedúrou per rollam sa konalo v dňoch 08. - 24.07.2015

   Zápisnica [968 kB][.pdf]

   Uznesenia MV OPII/2015/7 až 10 [664 kB][.pdf]

2. Rokovanie MV OPII písomnou procedúrou per rollam sa konalo v dňoch 28.10 - 11.11.2015

   Zápisnica [438 kB][.pdf]

   Uznesenie MV OPII/2015/11 [181 kB][.pdf]

3. zasadnutie Monitorovacieho výboru pre OPII sa uskutočnilo dňa 5. novembra 2015

   Zápisnica [966 kB][.pdf]

   Uznesenia MV OPII/2015/12 a 13 [322 kB][.pdf]

3. Rokovanie MV OPII písomnou procedúrou per rollam sa konalo v dňoch 13. - 25.11.2015

   Zápisnica [427 kB][.pdf]

   Uznesenia MV OPII/2015/14 [180 kB][.pdf]

4. zasadnutie Monitorovacieho výboru pre OPII sa uskutočnilo dňa 18. apríla 2016

   Zápisnica [921 kB][.pdf]

   Uznesenie MV OPII/2016/1 [171 kB][.pdf]

4. Rokovanie MV OPII písomnou procedúrou per rollam sa konalo v dňoch 09. - 23.05.2016

   Zápisnica [454 kB][.pdf]

   Uznesenie MV OPII/2016/2 [190 kB][.pdf]

5. Rokovanie MV OPII písomnou procedúrou per rollam sa konalo v dňoch 28.07. - 11.08.2016

   Zápisnica [591 kB][.pdf]

   Uznesenie MV OPII/2016/3 a 4 [392 kB][.pdf]

6. Rokovanie MV OPII písomnou procedúrou per rollam sa konalo v dňoch 19.09. - 03.10.2016

   Zápisnica [459 kB][.pdf]

   Uznesenie MV OPII/2016/5 [191 kB][.pdf]

5. zasadnutie Monitorovacieho výboru pre OPII sa uskutočnilo dňa 11. októbra 2016

   Zápisnica [1,02 MB][.pdf]

   Uznesenie MV OPII/2016/6 [175 kB][.pdf]

7. Rokovanie MV OPII písomnou procedúrou per rollam sa konalo v dňoch 10. - 25.11.2016

   Zápisnica [494 kB][.pdf]

   Uznesenie MV OPII/2016/7 [199 kB][.pdf]

6. zasadnutie Monitorovacieho výboru pre OPII sa uskutočnilo v dňoch 27. - 28. júna 2017

   Zápisnica [6,81 MB][.pdf]

   Uznesenia MV OPII/2017/1 a 2 [358 kB][.pdf]

8. Rokovanie MV OPII písomnou procedúrou per rollam sa konalo v dňoch 10. - 27.11.2017

   Zápisnica [589 kB][.pdf]

   Uznesenia MV OPII/2017/3 až 6 [781 kB][.pdf]


ZASADNUTIA RIADIACEHO VÝBORU PRE PO 1 - PO 6 OPII

1. zasadnutie Riadiaceho výboru pre PO 1 - PO 6 OPII sa uskutočnilo dňa 28. augusta 2015

   Záznam z 1. zasadnutia RV [2,27 MB][.pdf]

2. zasadnutie Riadiaceho výboru pre PO 1 - PO 6 OPII sa uskutočnilo dňa 18. septembra 2015

   Záznam z 2. zasadnutia RV [931 kB][.pdf]

3. zasadnutie Riadiaceho výboru pre PO 1 - PO 6 OPII sa uskutočnilo dňa 23. októbra 2015

   Záznam z 3. zasadnutia RV [2,05 MB][.pdf]

4. zasadnutie Riadiaceho výboru pre PO 1 - PO 6 OPII sa uskutočnilo dňa 4. novembra 2015

   Záznam zo 4. zasadnutia RV [2,7 MB][.pdf]

5. zasadnutie Riadiaceho výboru pre PO 1 - PO 6 OPII sa uskutočnilo dňa 17. decembra 2015

   Záznam z 5. zasadnutia RV [2,95 MB][.pdf]

1. rokovanie Riadiaceho výboru pre PO 1 - PO 6 OPII písomnou procedúrou per rollam sa uskutočnilo v dňoch 18. januára až 1. februára 2016

   Záznam z 1. rokovania RV písomnou procedúrou per rollam [2,19 MB][.pdf]

2. rokovanie Riadiaceho výboru pre PO 1 - PO 6 OPII písomnou procedúrou per rollam sa uskutočnilo v dňoch 24. - 26. februára 2016

   Záznam z 2. rokovania RV písomnou procedúrou per rollam [2,18 MB][.pdf]

3. rokovanie Riadiaceho výboru pre PO 1 - PO 6 OPII písomnou procedúrou per rollam sa uskutočnilo v dňoch 22. - 30. marca 2016

   Záznam z 3. rokovania RV písomnou procedúrou per rollam [2,18 MB][.pdf]

4. rokovanie Riadiaceho výboru pre PO 1 - PO 6 OPII písomnou procedúrou per rollam sa uskutočnilo v dňoch 26. - 28. apríla 2016

   Záznam zo 4. rokovania RV písomnou procedúrou per rollam [2,34 MB][.pdf]

6. zasadnutie Riadiaceho výboru pre PO 1 - PO 6 OPII sa uskutočnilo dňa 27. mája 2016

   Záznam zo 6. zasadnutia RV [2,91 MB][.pdf]

7. zasadnutie Riadiaceho výboru pre PO 1 - PO 6 OPII sa uskutočnilo dňa 7. novembra 2016

   Záznam zo 7. zasadnutia RV [3,27 MB][.pdf]

8. zasadnutie Riadiaceho výboru pre PO 1 - PO 6 OPII sa uskutočnilo dňa 10. marca 2017

   Záznam z 8. zasadnutia RV [3,12 MB][.pdf]

5. rokovanie Riadiaceho výboru pre PO 1 - PO 6 OPII písomnou procedúrou per rollam sa uskutočnilo v dňoch 16. - 22. júna 2017

   Záznam z 5. rokovania RV písomnou procedúrou per rollam [2,80 MB][.pdf]

6. rokovanie Riadiaceho výboru pre PO 1 - PO 6 OPII písomnou procedúrou per rollam sa uskutočnilo v dňoch 22. augusta - 6. septembra 2017

   Záznam zo 6. rokovania RV písomnou procedúrou per rollam [2,53 MB][.pdf]

9. zasadnutie Riadiaceho výboru pre PO 1 - PO 6 OPII sa uskutočnilo dňa 27. septembra 2017

   Záznam z 9. zasadnutia RV [4,00 MB][.pdf]

10. zasadnutie Riadiaceho výboru pre PO 1 - PO 6 OPII sa uskutočnilo dňa 31. októbra 2017

   Záznam z 10. zasadnutia RV [4,22 MB][.pdf]

na začiatoktlačiť