Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Osobný úrad

     

Meno

Funkcia

Telefón

Fax

Ing. Iveta Šimonovičová

generálna riaditeľka

527 31 455

524 996 67

Lenka Heršelová

odborný referent I

594 94 236

 
 

Odbor ľudských zdrojov a organizačný

     

Meno

Funkcia

Telefón

Fax

Ing. Emília Achbergerová

riaditeľka odboru

594 94 498

 

Mgr. Eva Keselá

štátny radca

594 94 443

 

JUDr. Erika Juríková

štátny radca

594 94 584

 

Ing. Daniela Samcová

štátny radca

594 94 497

 

Edita Sedláčková

odborný referent II

594 94 520 

 

Ing. Mária Némethová

štátny radca 

594 94 333

 
Alžbeta Verčíková samostatný odborný referent I 594 94 257
 

Odbor odmeňovania

     

Meno

Funkcia

Telefón

Fax

Ing. Jozef Lešš                       

riaditeľ odboru

594 94 679

 

Mgr. Eva Kliská                       

štátny radca

594 94 234

 

Ing. Martina Kuželová

štátny radca

594 94 421

 

Ing. Daniela Vranová

štátny radca

594 94 364

 

Ing. Adriena Hlinková

Mgr. Eva Kellerová

štátny radca

štátny radca

594 94 496

594 94 237

 
 

Odbor vzdelávania

     

Meno

Funkcia

Telefón

Fax

Mgr. Csilla Krnáčová

riaditeľka odboru

594 94 495

 

PhDr. Julie Janáková

štátny radca

594 94 491

 

PhDr. Jarmila Kukumberg

štátny radca

594 94 252

Ing. Lenka Candráková

Mgr. Michaela Kollárová

štátny radca

štátny radca 

594 94 624

594 94 408

 

 

na začiatoktlačiť