Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.
vyhľadať
           
  Riadiace a organizačné normy
    Úprava č. 2 MDPT SR o pracovnom čase a čase odpočinku zamestnancov s nerovnomerne rozvrhnutým pracovným časom v doprave
    Doplnok č. 1, ktorým sa mení Úprava č. 2
    Dohoda medzi MDPT SR a vyšším odborovým orgánom o vydaní Úpravy č. 2 MDPT SR
    Doplnok Dohody
  Politika informačnej bezpečnosti (.pdf)
  Rezortné predpisy
  Správne poplatky
  Stratégie a koncepcie
  Vestníky
  Prepravný a tarifný vestník
  Výročné správy a verejné odpočty
  Kontrakty s organizáciami v pôsobnosti MDVRR SR
  Analytické hodnotenie prác v oblasti dopravy, pôšt a telekomunikácií
  Schválený rozpočet výdavkov kapitoly MDVRR SR (MDPT SR)
  Záverečný účet kapitoly MDVRR SR
  Žiadosť o poskytnutie údajov o energetickej efektívnosti (dotazník)
  Zmluvy ministerstva
  Faktúry určené ministerstvu
  Objednávky vystavené ministerstvom
  Infovek
  Linky k zmluvám rezortných organizácií podľa UV č. 603/2010
  Spoločné monitorovanie podľa Dohody 1995
  Dokumenty po zaniknutej organizácii URBION
na začiatoktlačiť