Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Informácie o verejných odpočtoch podriadených organizácií:

Názov organizácie

Typ hospodárenia

Miesto konania odpočtu:

Čas konania

 

rozpočt./prísp.

adresa, miestnosť, poschodie

dátum,hod.

Dopravný úrad

rozpočtová

DÚ, Letisko M. R. Štefánika, Bratislava, budova č. 3, prízemie zasadacia miestnosť č. 7

22.5.2015,
10:00

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb

rozpočtová

Továrenská 7, Bratislava, zasadačka regulačného úradu na 2. poschodí 19.5.2015, 13:00
Slovenská správa ciest

rozpočtová

SSC, Miletičová 19, 826 19 Bratislava, v informačnom centre  13.5.2015, od 9:00
Agentúra rozvoja vodnej dopravy

rozpočtová

ARVD na Námestí slobody č.6, Bratislava, v miestnosti č. 735 na 7. poschodí v budove sídla

28.5.2015, 10:00
Slovenská stavebná inšpekcia

rozpočtová

MDVRR, Lamačská cesta 8, Bratislava, v malej zasadacej miestnosti

29.5.2015, 10:00

Slovenská agentúra pre cestovný ruch príspevková SACR, Dr. V. Clementisa 10, Bratislava , v malej zasadačke na 3. poschodí 27.5.2015, 14:00
na začiatoktlačiť