Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.
           
  Systém ohlasovania udalostí
  Pôsobnosť útvaru
  Kontakt
  Legislatíva v civilnom letectve
  Legislatíva v námornej plavbe
  Štatistika v civilnom letectve
  Záverečné správy
    Rok 2017
    Rok 2016
    Rok 2015
      2015 záverečné správy
        SKA2015001, 10.04.2015, OH-794
        SKA2015002, 08.05.2015, LŠZ - padákový klzák Speed Glider
        SKA2015003, 06.06.2015, OM-2908
        SKA2015004, 17.07.2015, OM-ATB
        SKA2015005, 20.08.2015, OM-ODQ / OM-SAB
        SKA2015006, 29.08.2015, OM-H453
        SKA2015007, 11.11.2015, UR-CAEO
        SKS2015001, 08.05.2015, OM-M929
        SKS2015002, 10.06.2015, pristátie na obsadenú RWY
        SKS2015003, 07.04.2015, prelet civilných lietadiel cez aktívny vojenský priestor „ZUZANA“
        SKP2015001, 15.09.2015, parašutistická udalosť
    Rok 2014
    Rok 2013
    Rok 2012
    Rok 2011
    Rok 2010
    Rok 2009
  Úrady a organizácie
  ECCAIRS
  Oznamy / INFO
na začiatoktlačiť