Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

ODBOR KONTROLY, ŠTÁTNEHO DOZORU A DOHĽADU

 Adresa :

 Riaditeľ odboru :

 Ministerstvo dopravy a výstavby SR

 Nám. slobody 6

 P. O. Box 100

 810 05 Bratislava 15

 Ing. Zoltán TAKÁCS  

Tel. č. : 02 / 594 94 519

Fax : 02 / 524 99 648

e-mail: zoltan.takacs@mindop.sk

na začiatoktlačiť