Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Oddelenie vnútornej kontroly, sťažností a petícií

 Adresa :

 Vedúci oddelenia :

 Ministerstvo dopravy a výstavby SR

 Nám. slobody 6

 P. O. Box 100

 810 05 Bratislava 15

 Ing. Ľuboš ŽIAK

 Tel. č. : 02 / 594 94 524

Fax : 02 / 524 99 648

 e-mail : lubos.ziak@mindop.sk

na začiatoktlačiť