Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Pôsobenie Poštovej spoločnosti nesúvisí so Slovenskou poštou

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky informuje občanov, že obchodné meno a  poskytované služby podnikateľského subjektu spoločnosti Poštová spoločnosť, s. r. o., ktorá pôsobí na slovenskom trhu, nesúvisí s obchodným menom ani so službami zabezpečovanými Slovenskou poštou, a. s.

Platná vnútroštátna legislatíva obmedzuje výlučne používanie označenia „pošta“. Nevylučuje však používanie tohto označenia v kombinácii s inými slovami ako súčasť obchodného mena spoločnosti alebo ako súčasť názvu ňou poskytovanej služby. Musí však byť zabezpečená odlíšiteľnosť od označenia prístupových a kontaktných miest verejnej poštovej siete.   

na začiatoktlačiť