Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.
           
  ODBOR KONTROLY, ŠTÁTNEHO DOZORU A DOHĽADU
  Oddelenie štátneho dozoru a dohľadu
    Pôsobnosť v rámci organizačného poriadku
    Kontakt
    Materiály
      Smernica č. 48/2013 o vydávaní a evidencii preukazov kontrolóra povereného vykonávať štátny odborný dozor nad dodržiavaním zákona č. 725/2004 Z. z. (.pdf, 1,95 MB)
      Smernica č. 49/2013 o vydávaní a evidencii preukazov kontrolóra povereného vykonávať štátny odborný dozor nad autoškolami (.pdf, 2,30 MB)
      Smernica č. 50/2013 o vydávaní a evidencii preukazov kontrolóra povereného vykonávať štátny odborný dozor nad pozemnými komunikáciami (.pdf, 2,97 MB)
      Metodický pokyn č. 52/2013 o vykonávaní štátneho odborného dozoru nad dodržiavaním zákona č. 725/2004 Z. z. (.pdf, 7,57 MB)
      Metodický pokyn č. 53/2013 o vykonávaní štátneho odborného dozoru nad autoškolami (.pdf, 8,71 MB)
      Metodický pokyn č. 54/2013 o vykonávaní štátneho odborného dozoru nad pozemnými komunikáciami (.pdf, 4,38 MB)
      Smernica č. 76/2013 o preukaze zamestnanca Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky povereného výkonom štátneho odborného dozoru v civilnom letectve (.pdf, 2,11 MB)
      Smernica MDPT SR č. 43/2009 zo dňa 18. 12. 2009 o preukaze osoby poverenej výkonom štátneho dozoru na dráhach (.pdf, 405 kB)
      Dodatok č. 1 (.pdf, 220 kB)
      Smernica č. 77/2013 ktorou sa mení Smernica č. 43/2009 zo dňa 18. 12. 2009 v znení Dodatku č. 1 o preukaze osoby poverenej výkonom štátneho dozoru na dráhach (.pdf, 405 kB)
      Smernica MDPT SR č. 44/2009 zo dňa 18. 12. 2009 o preukaze osoby poverenej výkonom štátneho dozoru v doprave na dráhach (.pdf, 402 kB)
      Dodatok č. 1 (.pdf, 222 kB)
      Smernica č. 78/2013 ktorou sa mení Smernica č. 44/2009 zo dňa 18. 12. 2009 v znení Dodatku č. 1 o preukaze osoby poverenej výkonom štátneho dozoru v doprave na dráhach (.pdf, 407 kB)
      Smernica č. 69/2015 o vydávaní a evidencii preukazov kontrolóra povereného vykonávať štátny odborný dozor nad základnou kvalifikáciou a pravidelným výcvikom (.pdf, 1,61 MB)
  Oddelenie vnútornej kontroly, sťažností a petícií
  Oddelenie finančnej kontroly
na začiatoktlačiť