Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Uznanie ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky za zásluhy o rozvoj rezortu Osobnosť cestovného ruchu

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR pripravuje 3. ročník ocenenia s názvom Uznanie ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky za zásluhy o rozvoj rezortu „Osobnosť cestovného ruchu“ (ďalej len „Osobnosť cestovného ruchu“). Prestížne ocenenie bude udelené osobnosti, ktorá významne prispela k rozvoju cestovného ruchu na Slovensku.

Hlavným cieľom je oceniť osobnosť, ktorá svojou aktívnou a pravidelnou činnosťou prispieva k zvýšeniu kvality ponuky cestovného ruchu na miestnej, regionálnej a celoštátnej úrovni.

Návrhy na nomináciu je možné, v súlade s podmienkami účasti, predložiť v termíne do 23. novembra 2015 písomne na adresu:

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
sekcia cestovného ruchu
Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100
810 05 Bratislava

Podrobnosti o podmienkach účasti, hodnotiacich kritérií a návrhu na nomináciu sú zverejnené TU.

Z predložených nominácií uskutoční hodnotiaca komisia výber „Osobnosť cestovného ruchu“. Ocenenie udelí minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR na slávnostnom otvorení veľtrhu cestovného ruchu Slovenska ITF Slovakiatour, ktoré sa uskutoční 28. januára 2016 v Bratislave.

na začiatoktlačiť