Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.
           
  ODBOR KONTROLY, ŠTÁTNEHO DOZORU A DOHĽADU
  Oddelenie štátneho dozoru a dohľadu
  Oddelenie vnútornej kontroly, sťažností a petícií
    Pôsobnosť v rámci organizačného poriadku
    Kontakt
    Materiály
    Výsledky vybavených petícií MDV SR od 1. septembra 2015
      Oznámenie výsledku vybavenia petície č. 15/2015 (.pdf, 211 kB)
      Oznámenie výsledku vybavenia petície č. 16/2015 (.pdf, 206 kB)
      Oznámenie výsledku vybavenia petície č. 18/2015 (.pdf, 211 kB)
      Oznámenie výsledku vybavenia petície č. 19/2015 (.pdf, 192 kB)
      Oznámenie výsledku vybavenia petície č. 01/2016 (.pdf, 202 kB)
      Oznámenie výsledku vybavenia petície č. 02/2016 (.pdf, 211 kB)
      Oznámenie výsledku vybavenia petície č. 03/2016 (.pdf, 281 kB)
      Oznámenie výsledku vybavenia petície č. 04/2016 (.pdf, 217 kB)
      Oznámenie výsledku vybavenia petície č. 05/2016 (.pdf, 209 kB)
      Oznámenie výsledku vybavenia petície č. 06/2016 (.pdf, 206 kB)
      Oznámenie výsledku vybavenia petície č. 07/2016 (.pdf, 284 kB)
      Oznámenie výsledku vybavenia petície č. 08/2016 (.pdf, 297 kB)
      Oznámenie výsledku vybavenia petície č. 09/2016 (.pdf, 365 kB)
      Oznámenie výsledku vybavenia petície č. 10/2016 (.pdf, 389 kB)
      Oznámenie výsledku vybavenia petície č. 11/2016 (.pdf, 304 kB)
      Oznámenie výsledku vybavenia petície č. 14/2016 (.pdf, 240 kB)
      Oznámenie výsledku vybavenia petície č. 15/2016 (.pdf, 207 kB)
      Oznámenie výsledku vybavenia petície č. 16/2016 (.pdf, 302 kB)
      Oznámenie výsledku vybavenia petície č. 17/2016 (.pdf, 208 kB)
      Oznámenie výsledku vybavenia petície č. 18/2016 (.pdf, 202 kB)
      Oznámenie výsledku vybavenia petície č. 19/2016 (.pdf, 212 kB)
      Oznámenie výsledku vybavenia petície č. 01/2017 (.pdf, 205 kB)
      Oznámenie výsledku vybavenia petície č. 04/2017 (.pdf, 207 kB)
      Oznámenie výsledku vybavenia petície č. 05/2017 (.pdf, 202 kB)
      Oznámenie výsledku vybavenia petície č. 06/2017 (.pdf, 211 kB)
      Oznámenie výsledku vybavenia petície č. 07/2017 (.pdf, 213 kB)
      Oznámenie výsledku vybavenia petície č. 09/2017 (.pdf, 215 kB)
      Oznámenie výsledku vybavenia petície č. 10/2017 (.pdf, 214 kB)
      Oznámenie výsledku vybavenia petície č. 11/2017 (.pdf, 302 kB)
      Oznámenie výsledku vybavenia petície č. 13/2017 (.pdf, 293 kB)
  Oddelenie finančnej kontroly
na začiatoktlačiť