Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.
           
  Informácie
  Cestovný ruch
  Podpora destinačného manažmentu
  Podpora pešej turistiky a cykloturistiky
  Podpora kongresového a incentívneho cestovného ruchu
  Tvorba identity SR a budovanie značky Slovensko
  Konkurencieschopnosť v cestovnom ruchu
  Vzdelávanie
  Medzinárodná spolupráca
  Konferencie
    Konferencia krajín V4 v oblasti cestovného ruchu: "Perspektívy rozvoja cestovného ruchu v regióne krajín V4: Kvalita - kľúčový faktor rozvoja cestovného ruchu", 19. novembra 2014, Bratislava
      Sekcia I: Kvalita produktov cestovného ruchu (prezentácie)
        Rostislav Hošek - Podpora rozvoja cykloturistiky v Českej republike (ČR) (.pdf, 731 kB)
        Maria Napiórkowska - Kvalita v kultúrnom cestovnom ruchu Poľskej republiky (PR) (.pdf, 6,96 MB)
        Andrea Nemes - Kvalita v zdravotnom cestovnom ruchu Maďarska so zameraním na kúpele a vodné parky (MR) (.pdf, 1,52 MB)
        Ivana Magátová - Kvalita lyžiarskych stredísk a ich služieb (SR) (.pdf, 4,55 MB)
      Sekcia II: Príklady z praxe - Kvalita služieb v cestovnom ruchu (prezentácie)
      Závery konferencie (.pdf, 227 kB)
  Regulačné zaťaženie v cestovnom ruchu
  Zoznamy diplomových a bakalárskych prác katedier CR
na začiatoktlačiť