Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.
           
  Informácie
    Aktuality
    Archív
      27. september - Svetový deň cestovného ruchu (.pdf, 303 kB)
      Ocenenie UNWTO za výnimočnosť a inovácie v cestovnom ruchu - výzva na predkladanie žiadostí (.pdf, 191 kB)
      Súťaž o najlepšiu inováciu v cestovnom ruchu 2015
      Osobnosť cestovného ruchu
      Slovensko - pohostinné srdce Európy. Vyhodnotenie súťaže (.pdf, 268 kB)
      Súťaž o Najlepšiu inováciu v cestovnom ruchu - vyhlásenie výsledkov
      Novinárska súťaž Slovensko - pohostinné srdce Európy - vyhlásenie výsledkov
      Osobnosť cestovného ruchu za rok 2014 - vyhlásenie výsledkov
      Archív informácií
    Kalendár podujatí
  Cestovný ruch
  Podpora destinačného manažmentu
  Podpora pešej turistiky a cykloturistiky
  Podpora kongresového a incentívneho cestovného ruchu
  Tvorba identity SR a budovanie značky Slovensko
  Konkurencieschopnosť v cestovnom ruchu
  Vzdelávanie
  Medzinárodná spolupráca
  Konferencie
  Regulačné zaťaženie v cestovnom ruchu
  Zoznamy diplomových a bakalárskych prác katedier CR
na začiatoktlačiť