Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.
           
  Informácie
    Aktuality
    Archív
      Rozsah hodnotenia strategického dokumentu s celoštátnym dosahom „Stratégia rozvoja cestovného ruchu do roku 2020“ (.pdf, 170kB)
      Správa o hodnotení vplyvov strategického dokumentu s celoštátnym dosahom - verejné prerokovanie
      Vláda SR schválila Stratégiu rozvoja cestovného ruchu do roku 2020
      Slovensko - pohostinné srdce Európy. Vyhodnotenie súťaže (.pdf, 268 kB)
      Súťaž o Najlepšiu inováciu v cestovnom ruchu - vyhlásenie výsledkov
      Novinárska súťaž Slovensko - pohostinné srdce Európy - vyhlásenie výsledkov
      Osobnosť cestovného ruchu za rok 2014 - vyhlásenie výsledkov
      Archív informácií
    Kalendár podujatí
  Cestovný ruch
  Podpora destinačného manažmentu
  Podpora pešej turistiky a cykloturistiky
  Podpora kongresového a incentívneho cestovného ruchu
  Podporné programy
  Tvorba identity SR a budovanie značky Slovensko
  Konkurencieschopnosť v cestovnom ruchu
  Vzdelávanie
  Medzinárodná spolupráca
  Konferencie
  Zoznamy diplomových a bakalárskych prác katedier CR
  Regulačné zaťaženie v cestovnom ruchu
na začiatoktlačiť