Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Tvorba identity SR a budovanie značky Slovensko

 

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR iniciovalo spolu s ostatnými zainteresovanými rezortmi tvorbu a následnú implementáciu „značky Slovensko“ ako súčasť procesu jednotnej prezentácie SR v zahraničí. V rokoch 2014 - 2015 prišlo k výraznému pokroku – zrealizovala sa celospoločenská diskusia o podobe značky a v spolupráci s rezortmi, a externými odborníkmi sa podarilo identifikovať  hlavné posolstvá „značky Slovensko“ (www.brandingslovenska.com). Aktuálne prebieha proces výberu kreatívneho návrhu príbehu značky, sloganov a ich vizuálnych prevedení. Na výbere úzko spolupracujú rezorty a inštitúcie, ktoré rozhodujúcou mierou prispievajú k prezentácii SR v zahraničí, či už sa to týka turizmu, zahraničných vecí, kultúry, alebo športu.

 

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, sekcia cestovného ruchu obstarala prieskum pre sektor cestovného ruchu, ktorého cieľom bolo  preveriť použiteľnosť daných posolstiev v praxi cestovného ruchu a  získať spätnú väzbu pre ďalšie smerovanie procesu tvorby a implementácie značky krajiny v segmente cestovného ruchu.

 

Z výsledkov prieskumného projektu „Expertné testovanie komunikačných posolstiev prostredníctvom kvalitatívneho a kvantitatívneho  prieskumu v segmente slovenských a zahraničných odborníkov a B2B partnerov v oblasti cestovného ruchu“ vyplýva, že z predmetných desiatich posolstiev je najviac relevantných pre segment cestovného ruchu „Veľa kontrastov na malom území“ a „Autentickosť“. Tieto zistenia poslúžia nielen pre nastavenie marketingovej komunikácie produktu cestovného ruchu Slovenska, ale rovnako aj pre tvorcov značky Slovensko v segmente cestovného ruchu.

 

 

Výsledky prieskumného projektu:

 

Expertné testovanie komunikačných posolstiev prostredníctvom kvalitatívneho a kvantitatívneho prieskumu v segmente slovenských a zahraničných odborníkov v oblasti cestovného ruchu – verzia PPT  

 

Expertné testovanie komunikačných posolstiev prostredníctvom kvalitatívneho a kvantitatívneho prieskumu v segmente slovenských a zahraničných odborníkov v oblasti cestovného ruchu – verzia Word

 

Expertné testovanie komunikačných posolstiev prostredníctvom kvalitatívneho a kvantitatívneho prieskumu v segmente slovenských a zahraničných odborníkov v oblasti cestovného ruchu – verzia PPT - Management Summary  

na začiatoktlačiť