Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.
           
  Odbor krízového riadenia
  Organizácie - subjekty hospodárskej mobilizácie v pôsobnosti MDV SR
  Dokumenty - krízové riadenie
    PRÍKAZ č. 3/2017 ministra dopravy a výstavby Slovenskej republiky na hlásenie udalostí v rámci jednotného informačného systému hospodárskej mobilizácie v pôsobnosti rezortu.
    Metodické usmernenie na realizáciu opatrenia hospodárskej mobilizácie ORGANIZÁCIA DOPRAVNÉHO ZABEZPEČENIA č. 59/2015
      Titulná strana (.pdf,200 kB)
      Obsah (.pdf,100 kB)
      Úvodná veta (.pdf,170 kB)
      Prvá časť - Prvá časť (.pdf,360 kB)
      Druhá časť - Železničná doprava (.pdf,290 kB)
      Tretia časť - Údržba a obnova železničnej infraštruktúry (.pdf,440 kB)
      Štvrtá časť - Cestná doprava (.pdf,600 kB)
      Piata časť - Údržba a obnova pozemných komunikácií, výstavba náhradných cestných premostení (.pdf, 600 kB)
      Šiesta časť - Záverečné ustanovenia (.pdf,330 kB)
    METODICKÉ USMERNENIE na realizáciu opatrení hospodárskej mobilizácie ORGANIZÁCIA STAVEBNÝCH A SANAČNÝCH ČINNOSTÍ V OBLASTI STAVEBNEJ VÝROBY (.pdf, 600 kB)
    Metodické usmernenie č. 62/2011 na realizáciu opatrenia hospodárskej mobilizácie organizácia poštových služieb (.pdf, 280 kB)
    Metodické usmernenie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky pre subjekty hospodárskej mobilizácie v jeho pôsobnosti, k spôsobu zabezpečenia dodávok pohonných hmôt v období krízovej situácie (.pdf, 340 kB)
    Odborné pokyny na oslobodzovanie občanov podliehajúcich brannej povinnosti od výkonu mimoriadnej služby a alternatívnej služby na rok 2014 (.pdf,700 kB)
    Usmernenie pri výmene používateľa programu EPSIS (.pdf,520 kB)
    Pokyny pre registračný formulár programu EPSIS (.pdf,360 kB)
  Dokumenty - ochrana utajovaných skutočností
na začiatoktlačiť