Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Pozývame Vás zapojiť sa do

Ankety o najkrajšiu  slovenskú poštovú známku roku 2015

Svoj hlas môžete dať len jednej poštovej známke, a to uvedením jej katalógového čísla, prípadne aj jej názvu, a to do 31. mája 2016 elektronickou poštou na: anketa.znamka@slposta.sk

alebo poštovým lístkom na jednu z týchto adries:

POFIS, Nám. slobody 27, 817 98 Bratislava

alebo

Zväz slovenských filatelistov, Radlinského 9, 812 11 Bratislava 1

Pri hlasovaní nezabudnite uviesť heslo ANKETA 2015Vašu adresu, na ktorú Vám bude zaslaný poštový lístok s prítlačou najkrajšej známky roku 2015. Každý účastník bude taktiež zaradený do žrebovania o vecné ceny.

Údaje potrebné na hlasovanie a poštové známky vydané v roku 2015 nájdete tu

Ďalšie podrobnosti o ankete nájdete tu

na začiatoktlačiť