Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Národný program ochrany civilného letectva pred činmi protiprávneho zasahovania

Národný program ochrany civilného letectva pred činmi protiprávneho zasahovania bol vydaný rozhodnutím č. 08204/2016/C410-SCLVD/04511 z 25. 01. 2016 (ďalej len „rozhodnutie“) a je uvedený v prílohe, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia:

rozhodnutie č. 08204/2016/C410-SCLVD/04511 (.pdf, 67 kB)

príloha č. 1 k rozhodnutiu (.pdf, 273 kB)- Národný program ochrany civilného letectva pred činmi protiprávneho zasahovania.

 

na začiatoktlačiť