Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.
           
  Zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (.pdf, 81,8 kB)
  Novely zákona č. 93/2005 Z. z.
  Rekodifikované znenie zákona č. 93/2005 Z. z. s poslednou novelou č. 387/2015 Z. z. (účinnosť od 1.1.2016) (.pdf, 173 kB)
  Vyhláška č. 45/2016 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (.pdf, 521 kB)
  Vyhláška č. 349/2005 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení vyhlášky č. 259/2012 Z. z. - platná do 31. decembra 2015 (.pdf, 802 kB)
  Vyhláška č. 322/2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje zameranie psychologických vyšetrení inštruktorov autoškôl a ich rozsah (.pdf, 72,3 kB)
  Učebné osnovy kurzov podľa § 2 ods. 1 zákona č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
    Učebné osnovy účinné od 1. marca 2016
      Učebná osnova vodičských kurzov (.pdf,340 kB)
      Príloha č. 1 k učebnej osnove vodičských kurzov (.pdf, 367 kB)
      Príloha č. 2 k učebnej osnove vodičských kurzov (.pdf, 368 kB)
      Príloha č. 3 k učebnej osnove vodičských kurzov (.pdf, 362 kB)
      Príloha č. 4 k učebnej osnove vodičských kurzov (.pdf, 368 kB)
      Príloha č. 5 k učebnej osnove vodičských kurzov (.pdf, 357 kB)
      Dodatok č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa učebná osnova vodičských kurzov zo dňa 1. marca 2016 (.pdf, 120 kB)
      Učebná osnova doškoľovacieho kurzu vodičov (.pdf, 311 kB)
      Učebná osnova osobitných výcvikov (.pdf, 284 kB)
      Učebná osnova inštruktorských kurzov (.pdf, 374 kB)
      Učebná osnova doškoľovacieho kurzu inštruktorov autoškôl (.pdf, 276 kB)
    Učebné osnovy účinné od 19. januára 2013 do 29. februára 2016
  Metodický pokyn č. 19/2005-Skúšobný poriadok inštruktorských skúšok
  Metodický pokyn č. 22/2005 o technických požiadavkách na trenažéry
  Otázky zo skušobných testov na vykonanie inštruktorskej skúšky
  Slovenská komora výcvikových zariadení autoškôl (SKVZA)
  Dvojité ovládanie pre výcvikové vozidlá autoškôl
  Odstránenie zápisu systému dvojitého ovládania vozidla pre výcvikové vozidlá autoškôl z osvedčenia o evidencii časť II
  Výsledky autoškôl podľa § 12 ods. 3 zákona č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  Prehľad cien kurzov v autoškolách v SR
  Školenia pre prevádzkovateľov autoškôl a inštruktorov autoškôl – digitálne autoškoly
  Register schválených identifikačných zariadení
  Zoznam učebných a študijných odborov
na začiatoktlačiť