Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.
           
  Jednotlivo vyrobené vozidlá
  Jednotlivo dovezené vozidlá
  Jednotlivo dokončované vozidlá
  Jednotlivá prestavba vozidla montážou plynového zariadenia
  UPOZORNENIA PRE VÝROBCOV A ZÁSTUPCOV VÝROBCOV
  Osvedčenia výrobcov a zástupcov výrobcov
  Typové schvaľovanie vozidla, systému, komponentu a samostatnej technickej jednotky
  Hromadná prestavba typu vozidla
  Osvedčenie o evidencii a technické osvedčenie vozidla
    Vydávanie a preberanie tlačív osvedčení o evidencii časť II a technických osvedčení vozidla mesiacoch december 2017 a január 2018
    Vydávanie a preberanie tlačív OE časť II a TOV po 1. marci 2016
    Inventarizácia a skartácia osvedčení o evidencii časť II a technických osvedčení vozidla
    Vyhláška č. 169/2010 Z. z. o osvedčení o evidencii časť I, osvedčení o evidencii časť II a technickom osvedčení vozidla (.pdf, 8,0 MB)
    Vyhláška č. 314/2013 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 169/2010 Z. z. (.pdf, 305 kB)
    Vyhláška č. 117/2016 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 169/2010 Z. z. (.pdf, 1,66 MB)
    Rekodifikované znenie vyhlášky č. 169/2010 Z. z. s poslednou novelou č. 117/2016 Z. z. (účinnosť od 15.03.2016) (.pdf, 3,12 MB)
    Informačné bulletiny k vzoru osvedčenia o evidencii časť I, osvedčenia o evidencii časť II a technického osvedčenia vozidla
      Infromačný bulletin k osvedčeniu o evidencii časť I - verzia 2010 (.pdf, 2,16 MB)
      Infromačný bulletin k osvedčeniu o evidencii časť I - verzia 2014 (.pdf, 2,14 MB)
      Infromačný bulletin k osvedčeniu o evidencii časť II - verzia 2016 (.pdf, 4,41 MB)
      Infromačný bulletin k technickému osvedčeniu vozidla - verzia 2016 (.pdf, 4,52 MB)
    Technické osvedčenia vozidiel pri zmene prevádzkovateľa vozidla
    Duplikát technického osvedčenia vozidla
    Číselníky pre vystavenie osvedčenia o evidencii a technického osvedčenia vozidla
    Zvláštna výbava v osvedčení o evidencii a technickom osvedčení vozidla (.pdf, 250 kB)
  Náhradné identifikačné číslo vozidla VIN
  Povoľovanie výnimiek
  Schvaľovacie úrady členských štátov pre typové schvaľovanie
  Mítingy schvaľovacích úradov členských štátov pre typové schvaľovanie
  Technické služby členských štátov pre typové schvaľovanie podľa predpisov EÚ
  Withdrawn registration certificates - Odňaté registračné doklady
na začiatoktlačiť