Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Informácie o verejných odpočtoch podriadených organizácií:

Názov organizácie

Typ hospodárenia

Miesto konania odpočtu:

Čas konania

rozpočt./prísp.

adresa, miestnosť, poschodie

dátum,hod.

Dopravný úrad

rozpočtová

DÚ, Letisko M. R. Štefánika, Bratislava, budova č. 3, prízemie zasadacia miestnosť č. 7

10.5.2016,
15:00

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb

rozpočtová

Továrenská 7, Bratislava, zasadačka regulačného úradu na 2. poschodí 10.5.2016, 12:00
Slovenská správa ciest

rozpočtová

SSC, Miletičová 19, 826 19 Bratislava, zasadačka na prízemí 11.5.2016,  9:00
Agentúra rozvoja vodnej dopravy

rozpočtová

ARVD na Námestí slobody č.6, Bratislava, v miestnosti č. 735 na 7. poschodí v budove sídla

11.5.2016, 10:00
Slovenská stavebná inšpekcia

rozpočtová

MDVRR, Lamačská cesta 8, Bratislava, v malej zasadacej miestnosti

27.5.2016, 10:00

Slovenská agentúra pre cestovný ruch príspevková SACR, Dr. V. Clementisa 10, Bratislava , zasadačka na 1. poschodí (číslo dverí 104) 9.5.2016, 13:00
na začiatoktlačiť