Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.
 
 
 
           
  Odbor záležitostí EÚ a multilaterálnej spolupráce
    Pôsobnosť odboru záležitostí EÚ
    Fungovanie európskych inštitúcií
    Príprava slovenského predsedníctva v Rade EÚ
    Nová organizačná štruktúra Európskej komisie (.pdf)
    Nová Európska komisia (2014-2019)
    Príručka riadneho legislatívneho postupu (.pdf)
    Stratégia pre jednotný digitálny trh v Európe (.pdf)
  Charta základných práv Európskej únie
  Viacjazyčný tezaurus EÚ
  Rokovacie poriadky inštitúcií EÚ
  Biela kniha o dopravnej politike
  Verejné ponukové výberové konania – EK
  18-mesačný program Rady (1 .januára 2013 – 30.júna 2014) (.pdf)
  18-mesačný program Rady EÚ (01.07.2014 – 31.12.2015) (.pdf)
  Litovské predsednictvo
  Grécke predsedníctvo
  Talianske predsedníctvo
  Lotyšské predsedníctvo
  Luxemburské predsedníctvo
na začiatoktlačiť