Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuálne výzvy na obstarávanie ESPON 2020

Dňa 26. január 2018 je posledný termín na predloženie plánovaných analýz v rámci programu ESPON (ESPON Targeted Analyses). Podrobnejšie informácie nájdete nižšie v e – maily.

 

Podrobnejšie informácie nájdete na https://www.espon.eu/open-invitation-submit-proposals-targeted-analyses.

 

 

Dňa 10. 10. 2017 je posledný termín na predkladanie ponúk pre výzvu na obstarávanie služieb korigovania a úprav pre vybrané ESPON materiály a publikácie.

(„Call for Tenders for proofreading and editing services“):

V rámci uvedenej výzvy je možné alokovať na jednotlivé služby až 30 000 Euro.

termín: 10. 10. 2017 do 10:00h

Bližšie informácie nájdete na

https://www.espon.eu/call-tenders-proofreading-and-editing-services

Dňa 16. 10. 2017 je posledný termín na predkladanie ponúk pre výzvu na obstarávanie macroteritorálneho monitorovacieho nástroja.

(„Call for Tenders for a European and macro-regional territorial monitoring tool“):

V rámci uvedenej výzvy je možné alokovať na jednotlivé služby až 675 000 Euro.

termín: 16. 10. 2017 do 10:00h

Bližšie informácie nájdete na

https://www.espon.eu/call-tenders-european-and-macro-regional-territorial-monitoring-tool

 

Výzva na obstarávanie "Nadnárodná terénna podpora 2016 – 2019”

Hlavným cieľom výzvy na obstarávanie “ Nadnárodná terénna podpora” je kontaktovať poskytovateľa služieb, ktorý zabezpečí strategickú podporu pre ESPON EGTC pre zavádzanie inovatívnych a cielených terénnych činností na nadnárodnej, národnej a regionálnej úrovni.

Činnosti vykonávané v rámci kontraktu budú zahrńať organizovanie rôznych podujatí inovatívnym spôsobom,  zostavovanie kratších publikácií, propagácia kampaní a jazykové preklady.

Požadované služby sú bližšie vysvetlené v technických a administratívnych podmienkach..

Rozpočet

Maximálny dostupný objem finančných prostriedkov pre tento kontrakt je 1 380 000,- EUR,   bez DPH, vrátane všetkých ostatných daní, výdavkov, cestovných, ubytovaných a doručovacích nákladov.

Obstarávanie dokumentov pre túto výzvu

Úplné znenie súťažných podkladov a doplnkov je dostupné bezplatne na vyžiadanie cez mail na tenders@espon.eu alebo na Portail des Marchés Publics (Luxemburg).

Časové obmedzenie prístupu k dokumentom je: 9. august 2016, 10.30 h SEČ.

Konečný termín podávania ponúk

Ponuky musia byť doručené najneskôr do 16. august 2016, 10.30 h SEČ.

Viac informácií

Akékoľvek požiadavky na doplňujúce informácie musia byť vykonané emailom na nasledujúce adresy: tenders@espon.eu.

Oznam o obstarávaní bol uverejnený v “Doplnku k Vesníku Európskej únie“, venovanom Európskemu verejnému obstarávaniu TED (Tenders Electronic Daily) , a v “Portail des Marchés Publics” of Luxembourg.

na začiatoktlačiť