Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Stáli členovia Pracovnej skupiny pre koordináciu rozvoja odborného vzdelávania a prípravy pre trh práce v rezorte dopravy a výstavby SR

Mgr. Csilla Krnáčová - predseda
Ministerstvo dopravy a výstavby SR

PhDr. Jarmila Kukumberg - tajomník
Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Ing. Rastislav Sekerák
Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Ing. Vladimír Jágerský
Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Nominácia
Železnice Slovenskej republiky

Nominácia
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.

Mgr. Kristína Jánošová
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

Ing. Jana Loučková
Slovenská pošta, a.s.

Ing. Igor Donoval
Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Mag. (FH) Radúz Dula
Republiková únia zamestnávateľov

Bc. Jana Kollárová
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR

Bc. Ľudevít Mikloš
Asociácia odborových zväzov dopravy, pôšt a telekomunikácií

Mgr. Eva Rovňanová
Združenie samosprávnych krajov SK8
Žilinský samosprávny kraj

Kontaktná osoba:

PhDr. Jarmila Kukumberg - tajomník
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Tel. č.: 02/ 5949 4252
E-mail: jarmila.kukumberg@mindop.sk

 

na začiatoktlačiť