Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.
           
  Rozpočtové organizácie
  Štátne podnikateľské organizácie
  Štátne podniky v likvidácii
  Príspevkové organizácie
  Neziskové organizácie
  Obchodné spoločnosti s majetkovou účasťou štátu
    Obchodné spoločnosti s majetkovou účasťou štátu
    Zásady výberového konania na členov predstavenstva
    Výberové konania
      Uverejnenie inzerátu v denníku Hospodárske noviny na výberové konanie (Verejné prístavy, a. s.)
      Uverejnenie inzerátu v denníku Hospodárske noviny na výberové konanie (ZSSK, a.s.)
      Uverejnenie inzerátu v denníku Hospodárske noviny na výberové konanie (NDS,a.s.)
      Uverejnenie inzerátu v denníku Hospodárske noviny na výberové konanie (Letisko Sliač, a.s.)
      Uverejnenie inzerátu v denníku Hospodárske noviny na výberové konanie (NDS,a.s.)
      Uverejnenie inzerátu v denníku Hospodárske noviny na výberové konanie (Slovenská pošta,a.s.)
na začiatoktlačiť