Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.
 
 
 

Igor Janckulík

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Igor Janckulík
splnomocnenec vlády SR pre rýchlostné cesty na Slovensku

Kontakt:
tel.: 02/ 594 94 717
mobil: 0905 522 228
e-mail: Igor.janckulik@mindop.sk

 

Útvar splnomocnenca vlády SR pre rýchlostné cesty
Mgr. Radko Duda
tel.: 02/ 594 94 783
mobil: 0918 951 044
e-mail: radko.duda@mindop.sk

 

 

 

 

na začiatoktlačiť