Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Počiatočné služby systému Galileo (Initial Services)

V rámci počiatočných služieb systému Galileo boli 15.12.2016 spustené
- Open Service (verejne dostupná služba navigácie a časovej synchronizácie)
- Public Regulated Service (kryptovaná navigačná služba pre vládne citlivé aplikácie)
- SAR (príspevok do záchranného systému COSPAS-SARSAT)
 
Výhody systému Galileo oproti doteraz známym satelitným navigačným službám sú najmä:
- nezávislosť od navigačných systémov, ktoré neboli vybudované pre civilné účely,
- dosahovaná presnosť 1 meter (výrazne lepšie ako GPS),
- lepšie pokrytie v mestskom a hornatom teréne.

Systém v súčasnosti pozostáva z 18 satelitov umiestnených na orbitách vo výške 23 222 km, z ktorých je do konštelácie počiatočných služieb zapojených 9 satelitov. Ďalšie sa budú pridávať po ukončení ich testovania. Konečným cieľom je vytvoriť do roku 2020 konšteláciu pozostávajúcu z 25 prevádzkových a 3 záložných satelitov. Do roku 2022 budú plnú konšteláciu tvoriť 30 satelitov. Do plnej konštelácie, vzhľadom na interoperabilitu systémov, môžu navigačné prijímače (ak sú na to prispôsobené) kombinovať signály Galiea so signálmi z družíc GPS, resp. GLONASS. V prípade navigačných aplikácií v smartfónoch je vecou lokálneho mobilného operátora, aby požadoval od výrobcov zariadení umožnenie príjmu Galilea (enablovanie) v novo distribuovaných verziách softvéru pre tieto zariadenia. Drvivá väčšina súčasne vyrábaných smartfónov obsahuje čipy, ktoré sú na príjem Galilea už prispôsobené. Aktuálne kompatibilné zariadenia možno nájsť pomocou webovej aplikácie.

Ďalšie relevantné informácie:
Webová aplikácia: http://www.usegalileo.eu/EN/
Technická dokumentácia : https://www.gsc-europa.eu/

V prípade potreby ďalších informácií kontaktujte odbor elektronických komunikácií.

na začiatoktlačiť