Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.
           
  Technické služby v SR
  Technické kontroly vozidiel
  Emisné kontroly motorových vozidiel
    Overenie vozidla na emisnej kontrole
    Lehoty emisných kontrol pravidelných
    Neplatná emisná kontrola motorového vozidla
    Pokuty za nepodrobenie vozidla emisnej kontrole
    Administratívna emisná kontrola motorového vozidla
    Emisná kontrola iba v štáte, kde je vozidlo evidované
    Zápis hodnoty počítadla prejdenej vzdialenosti pri technickej a emisnej kontrole
    Určená sieť pracovísk emisných kontrol pre emisné kontroly pravidelné pre pracoviská typu A (.pdf, 236 kB)
    Určená sieť pracovísk emisných kontrol pre emisné kontroly pravidelné pre pracoviská typu B (.pdf, 236 kB)
    Určená sieť pracovísk emisných kontrol pre emisné kontroly pravidelné pre pracoviská typu C (. pdf, 129 kB)
    Zoznam pracovísk emisných kontrol BENZÍN (BKAT, NKAT)
    Zoznam pracovísk emisných kontrol BENZÍN (RKAT, OBD)
    Zoznam pracovísk emisných kontrol DIESEL
    Zoznam pracovísk emisných kontrol PLYN
    Zoznam meradiel a prístrojov schválených MDVRR SR používaných pri vykonávaní emisných kontrol motorových vozidiel (.pdf, 103 kB)
    Zoznam schválených monitorovacích záznamových zariadení schválených MDVRR SR používaných pri vykonávaní emisných kontrol motorových vozidiel (.pdf, 109 kB)
    Metodický pokyn č. 5/2012,ktorým sa upravuje vykonavánie emisnej kontroly zvláštnej v súvislosti so schvalením zmien vzniknutých prestavbou jednotlivého vozidla (.pdf, 164 kB)
    Nariadenie o novom overení plnenia podmienok na udelenie oprávnenia na vykonávanie technických kontrol a emisných kontrol (13547/2013/C222-SCDPK/21345 zo dňa 28.03.2013)
    Zoznam schválených subjektov na vykonávanie metrologickej kontroly schválených meradiel používaných pri emisných kontrolách motorových vozidiel
    Nariadenie o novom overení plnenia podmienok na udelenie oprávnenia na vykonávanie emisných kontrol (22211/2013/C222-SCDPK/58799 zo dňa 23.09.2013)
    Generálny pardón pre uloženie pokuty prevádzkovateľovi vozidla za nepodrobenie vozidla emisnej kontrole
  Kontroly originality vozidiel
  Cestné technické kontroly vozidiel
na začiatoktlačiť