Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Slovenský preklad vybraných EAD

 

číslo EAD

názov

OJEÚ

súbor vo formáte pdf

020002-00-0404

Bezrámový systém zasklenia balkónov (a terás)

2016/C 248/06

EAD 020002-00-0404 (.pdf,150kB)

040005-00-1201

Priemyselne vyrábané výrobky na tepelnú a/alebo zvukovú izoláciu z rastlinných alebo živočíšnych vlákien

2016/C 248/06

EAD 040005-00-1201 (.pdf,149kB)

040048-00-0502

Gumová  vláknitá  rohož  používaná  ako  izolácia  kročajového hluku

2016/C 378/08

EAD 040048-00-0502 (.pdf,66kB)

070001-00-0504

Sadrokartónové  dosky  na  použitie  v  nosných konštrukciách

2015/C 226/05

EAD 070001-00-0504 (.pdf,183kB)

090001-00-0404

Prefabrikované  stlačené  dosky  z  minerálnej vlny s  organickou/anorganickou povrchovou  úpravou a určeným upevňovacím systémom

2016/C 378/08

EAD 090001-00-0404 (.pdf,265kB)

120001-00-0106

Mikroprismatická retroreflexívna fólia

2016/C 378/08

EAD 120001-00-0106 (.pdf,124kB)

130002-00-0304

Masívny  drevený  doskový  prvok – hmoždinkami  spájané  drevené dosky používané ako konštrukčný prvok budov

2016/C 378/08

EAD 130002-00-0304 (.pdf,238kB)

130005-00-0304

Dosky z masívneho dreva pre konštrukčné účely

2015/C  226/05

EAD 130005-00-0304 (.pdf,110kB)

130022-00-0304

Monolitické  alebo  laminátové  trámové  a  stenové  guľatiny vyrobené z dreva

2015/C  226/05

EAD 130022-00-0304 (.pdf,170kB)

130033-00-0603

Klince  a  skrutky  pre  použitie  v  pribitie  dosiek v  drevených konštrukcií

2015/C  226/05

EAD 130033-00-0603 (.pdf,99kB)

200019-00-0102

Gabiónové  koše  a  matrace  z  pletenej  siete  so  šesťuholníkovým okom

2015/C  226/05

EAD 200019-00-0102 (.pdf,374kB)

350005-00-1104

Intumescentní výrobky pre protipožiarnu ochranu

2015/C  226/05

EAD 350005-00-1104 (.pdf,614kB)

na začiatoktlačiť