Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Vyhlásenie platnosti poštovej známky „Pocta obetiam holokaustu“

Katalógové číslo známky 633

Ministerstvo dopravy a výstavby SR schválilo platnosť poštovej známky „Pocta obetiam holokaustu“ s nominálnou hodnotou 0,85 €. Poštová známka platí vo vnútroštátnom a medzinárodnom poštovom styku od 24. 3. 2017 až do ukončenia platnosti.

Známka: Pocta obetiam holokaustu

Poštovú známku rozmerov 26,5 x 44,1 mm vrátane perforácie (na výšku) vytlačila technikou viacfarebného ofsetu tlačiareň Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s., na tlačových listoch s 50 známkami. Poštová známka je vydaná pri príležitosti 75. výročia prvého transportu žien židovského pôvodu z územia Slovenska do Osvienčimu, ktorý odišiel z Popradu dňa 25. 3. 1942.

Súčasne s poštovou známkou je vydaná obálka prvého dňa s pečiatkou FDC a domicilom Poprad. FDC vytlačila technikou jednofarebnej oceľotlače z  plochej platne tlačiareň Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s. Výtvarné návrhy na poštovú známku, ilustráciu a pečiatku FDC vytvorili študentky Školy úžitkového výtvarníctva J. Vydru v Bratislave, a to Karin Uváčková, výtvarný návrh poštovej známky, Sylvia Sabová, výtvarný návrh ilustrácie FDC  a Alena Mária Blažíčková, výtvarný návrh pečiatky FDC. Autorom rytiny ilustrácie na FDC je akad. mal. Rudolf Cigánik.

Podrobnejšie informácie o poštovej známke sa nachádzajú na:

http://www.telecom.gov.sk/externe/znamky/2017/17633.html

http://www.pofis.sk/katalog/produkty/znamka-2017-pocta-obetiam-holokaustu

Slovenská pošta, a. s., Poštové múzeum a Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru v Bratislave Vás srdečne pozývajú na vernisáž výstavy spojenú s inauguráciou novej poštovej známky "Pocta obetiam holokaustu", ktorá sa uskutoční 24. marca 2017 o 15:00 hod. v priestoroch Slovenskej pošty, a. s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica.

Vernisáž Pocta obetiam holokaustu

Podrobnejšie informácie o výstave sa nachádzajú na:

http://www.pofis.sk/blog/2017/3/15/vystava-pocta-obetiam-holokaustu

http://www.posta.sk/informacie/prehlad-vystav

na začiatoktlačiť