Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Vyhlásenie platnosti poštovej známky „Technické pamiatky: Oravská priehrada“

Katalógové číslo známky 634

Ministerstvo dopravy a výstavby SR schválilo platnosť poštovej známky „Technické pamiatky: Oravská priehrada“ s nominálnou hodnotou 0,95 €. Poštová známka platí vo vnútroštátnom a medzinárodnom poštovom styku od 21. 4. 2017 až do ukončenia platnosti.

Známka: Oravská priehrada

Poštovú známku rozmerov 44,1 x 26,5 mm vrátane perforácie (na šírku) vytlačila technikou rotačnej oceľotlače v kombinácii s hĺbkotlačou tlačiareň Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s, na tlačových listoch s 50 známkami. Motívom poštovej známky je pohľad na priehradný múr s elektrárňou. Súčasne s  poštovou známkou je vydaná obálka prvého dňa s pečiatkou FDC a domicilom Námestovo. Motívom prítlače na FDC je pohľad na vypúšťanie vody z Oravskej priehrady a námetom FDC pečiatky pôdorys Oravskej priehrady. FDC vytlačila technikou oceľotlače tlačiareň Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s. Autorom výtvarných návrhov emisie je akad. mal. Marián Komáček. Autorom rytiny poštovej známky a FDC je František Horniak.

Podrobnejšie informácie o poštovej známke sa nachádzajú na:

http://www.telecom.gov.sk/externe/znamky/2017/17634.html

http://www.pofis.sk/katalog/produkty/znamka-2017-technicke-pamiatky-oravska-priehrada

 

na začiatoktlačiť