Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Deň kariérneho poradenstva

Zvýšiť záujem žiakov základných škôl o štúdium na stredných odborných školách v oblasti dopravy bolo cieľom spoločného podujatia Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Železníc Slovenskej republiky, Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s., Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a.s., Košickej detskej historickej železnice, regionálnych partnerov, univerzít a stredných odborných škôl so zameraním na dopravu s názvom

Kam po skončení základnej školy - ŠTUDUJ DOPRAVU.

Podujatie sa uskutočnilo 2. júna 2017 od 9.00 h do 17.00 h v priestoroch Košickej detskej historickej železnice (areál Alpinka). Školáci mali možnosť priamo v prírode navštíviť priestory rušňa, kamióna, vidieť diagnostiku vozidiel, záchranári predstavili spôsoby poskytovania prvej pomoci, pripravené boli aj videoprojekcie, rušňový trenažér, železničné modely na nahliadnutie, ako aj dopravné kvízy a súťaž v kreslení s dopravnou tematikou.

Na podujatí boli prezentované študijné a učebné odbory v oblasti dopravy, ktoré je možné študovať na stredných odborných školách v Košickom a Prešovskom kraji. Žilinská univerzita v Žiline a Technická univerzita v Košiciach predstavili možnosti vysokoškolského štúdia v oblasti dopravy. Deťom a mládeži odborníci poskytli kariérne a pracovné poradenstvo s alternatívami ďalšieho profesijného smerovania.

 

plagát vo formáte .pdf (2,5MB)

Kontaktná osoba:

PhDr. Jarmila Kukumberg

osobný úrad/odbor vzdelávania

Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Námestie slobody 6

810 05 Bratislava

na začiatoktlačiť