Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Vyhlásenie platnosti poštovej známky „Známka s personalizovaným kupónom: Štátny motív“

Katalógové číslo známky 636

Ministerstvo dopravy a výstavby SR schválilo platnosť poštovej známky „Známka s personalizovaným kupónom: Štátny motív“ s označením nominálnej hodnoty T2 50g. Označenie zodpovedá cene, ktorá sa zhoduje s výškou poštovej sadzby za list 2. triedy do hmotnosti 50 g vo vnútroštátnom styku, položka L.2.01 Tarify SP, a. s. Poštová známka platí vo vnútroštátnom a medzinárodnom poštovom styku od 2. 6. 2017 až do ukončenia platnosti.

Známka s personalizovaným kupónom: Štátny motív

Poštovú známku rozmerov 26,5 x 33,9 mm, vrátane perforácie (na výšku) vytlačila technikou viacfarebného ofsetu tlačiareň Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s., na upravených tlačových listoch s 8 známkami a 8 prítlačovými kupónmi.

Námetom poštovej známky je moderná výtvarná transkripcia štátneho znaku Slovenskej republiky s použitím motívov dominánt najväčších miest Slovenska Bratislavy a Košíc, reprezentujúcich západ a východ našej krajiny. Motívom kupónu je logo 25. ročníka medzinárodného filmového festivalu Art Film Fest.

Súčasne s poštovou známkou je vydaná obálka prvého dňa s pečiatkou FDC a domicilom Bratislava. Námetom prítlače na FDC je motív mesta Banská Bystrica, ktorý reprezentuje centrálnu časť Slovenska. Motívom FDC pečiatky je hrad Devín. FDC vytlačila technikou ofsetu tlačiareň Kasico, a. s. Bratislava.

Autorom výtvarných návrhov emisie je Adrian Ferda.

Podrobnejšie informácie o poštovej známke sa nachádzajú na:

http://www.telecom.gov.sk/externe/znamky/2017/17636.html

http://www.pofis.sk/katalog/produkty/znamka-2017-znamka-s-personalizovanym-kuponom-statny-motiv

 

 

na začiatoktlačiť