Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Vyhlásenie platnosti  poštového lístka s natlačenou poštovou známkou „Dobrý nápad Slovensko“

Ministerstvo dopravy a výstavby SR schválilo platnosť poštovej známky „Dobrý nápad Slovensko“ natlačenej na poštovom lístku s označením nominálnej hodnoty T2 50g. Označenie zodpovedá cene, ktorá sa zhoduje s výškou poštovej sadzby za list 2. triedy do hmotnosti 50 g vo vnútroštátnom styku, položka L. 2. 01 Tarify SP, a. s.       

Poštový lístok: Dobrý nápad Slovensko

Poštová známka je natlačená viacfarebným ofsetom na bielom ofsetovom papieri gramáže 200 g/m2 s ochrannými prvkami – hologramom (umiestneným vpravo od zvislej deliacej čiary s logom tlačiarne PTC Praha, a. s.) a mikropísmom  v poslednom  riadku  adresnej časti. Rozmer poštovej známky je 33,9 x 26,5 mm (na šírku). 

Motívom známky je logo Dobrý nápad Slovensko, ktoré je sloganom a zároveň aj značkou Slovenska, vyjadrujúcou rozmanitosť a bohatosť nápadov našej krajiny.

Poštový lístok vytlačila Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s., a jeho registračné číslo je 267 CDV 267/17. Predajná cena poštového lístka je 0,53 €.

Podrobnejšie informácie o poštovej známke sa nachádzajú na:

http://www.pofis.sk/katalog/produkty/postovy-listok-cisty-2017-dobry-napad-slovensko

na začiatoktlačiť