Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

                          Oddelenie finančnej kontroly

 

 Adresa :

 Vedúci oodelenia :

 Ministerstvo dopravy a výstavby SR

 Nám. slobody 6

 P. O. Box 100

 810 05 Bratislava 15

 Ing. Naďa Antálková 

Tel. č. : 02 / 594 94 271

 Fax : 02 / 524 99 648

 e-mail : nada.antalkova@mindop.sk

na začiatoktlačiť