Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

URBACT III - Výzva na tvorbu sietí pre transfer je otvorená!

Na základe rozhodnutia monitorovacieho výboru OP URBACT III riadiaci orgán URBACT III vyhlasuje výzvu na tvorbu najviac 25 sietí pre transfer (prenos dobrých skúseností) pre obdobie 2014 -2020.

Uzávierka podávania žiadostí: 10. január 2018, 15:00

viac na: http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=215838


Siete pre transfer sú spolu s sieťami pre akčné plánovanie a implementačnými sieťami jedným z troch typov sietí vyvinutých v rámci programu URBACT III. Siete pre transfer sa zameriavajú na prispôsobenie a prenos zavedených dobrých príkladov medzi mestami EÚ. Tieto siete budú viesť mestá, ktorým bol udelený titul URBACT Good Practice City (Mesto s dobrou praxou URBACT) (http://urbact.eu/good-practices/home)

URBACT siete pre transfer sú nástrojom na výmenu poznatkov a vzdelávanie miest. Zameriavajú sa na mestá, ktoré:

1. majú záujem o prenos jedného z 97 príkladov dobrej praxe URBACT s cieľom:

uchopiť konkrétnu koncepčnú výzvu prostredníctvom integrovaného a udržateľného riešenia;
prispôsobiť a opätovne použiť už otestované a efektívne postupy vo vlastnom mestskom kontexte

2. získali titul URBACT Good Practice City, s cieľom:

viesť proces porozumenia, prispôsobovania a opätovného využitia ich dobrej praxe
vylepšiť a zdokonaliť vlastnú metodiku prostredníctvom partnerských hodnotení a s podporou expertov URBACT

Pre podrobnosti o výzve na predkladanie návrhov a o tom, ako podávať žiadosti, navštívte stránku výzvy (http://urbact.eu/open-calls-networks) alebo http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=215838 a prečítajte si všetky súvisiace dokumenty.

 Zoznam všetkých 97 príkladov dobrej praxe URBACT nájdete aj na tomto odkaze: http://urbact.eu/odhalili-sme-príklady-dobrej-praxe-programu-urbact-inšpiratívne-riešenia-pre-lepšie-mestá.

Výzva pre odborníkov programu URBACT (http://urbact.eu/become-urbact-expert) na podporu sietí pri navrhovaní a realizácii nadnárodných vzdelávacích aktivít je taktiež otvorená.

 

Nadchádzajúce udalosti viažuce sa k výzve na siete pre transfer:

Všetky nadchádzajúce udalosti týkajúce sa výzvy na tvorbu sietí pre transfer budú pravidelne aktualizované na webovej stránke - Open Call for Networks (http://urbact.eu/open-calls-networks).

URBACT City Festival 3. – 5. októbra 2017 v Tallinne bude dôležitou udalosťou na vytváranie sietí a nadväzovanie kontaktov pre mestá ochotné spoznať príklady dobrej praxe URBACT a nájsť partnerov, ktorí budú mať záujem o zapojenie sa do aktuálnej výzvy
Mestá, ktoré sa na City Festivale nemôžu zúčastniť, majú možnosť zúčastniť sa na týchto podujatiach:

Európsky týždeň regiónov a miest (European Week of Regions and Cities): URBACT workshop 10C48 - "How can good city practices be transferred? Join the new URBACT Transfer Networks!"10. októbra v Bruseli. Termín registrácie: 29. september 2017. Viac informácií na: http://ec.europa.eu/regional_policy/regions-and-cities/2017/register.cfm (link is external)
Národný informačný deň organizovaný URBACT – Slovenským kontaktným miestom 24. októbra 2017 v Bratislave.
Pre viac informácií sledujte stránku URBACT - Slovenská republika (http://urbact.eu/urbact-slovenska-republika), Facebook URBACT na Slovensku - https://www.facebook.com/urbactSK/ (link is external) a Open Call for Networks (http://urbact.eu/open-calls-networks).

na začiatoktlačiť