Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Vyhlásenie platnosti poštových známok Pohárovka ohnivá (katalógové číslo 642) a Kyjačik Zollingerov (katalógové číslo 643)

Ministerstvo dopravy a výstavby SR schválilo platnosť poštových známok, ktoré boli vydané v emisnom rade Ochrana prírody. Známky vytlačila na upravenom tlačovom liste technikou oceľotlače z plochej platne v kombinácii s viacfarebným ofsetom Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s. Rozmery poštových známok sú 44,4 × 30,5 mm a ich nominálna hodnota je 0,65 €. Poštové známky platia vo vnútroštátnom a medzinárodnom poštovom styku od 12. 10. 2017 až do ukončenia platnosti.

Na upravenom tlačovom liste sú znázornené vzácne chránené druhy húb. K poštovým známkam sú vydané obálky prvého dňa s pečiatkou FDC a domicilom Bratislava. Na FDC sú zobrazené kresby jednotlivých húb a motívmi FDC pečiatok sú ich detaily. FDC vytlačila technikou oceľotlače z plochej platne Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s.

Autorom výtvarných návrhov emisie je akad. mal. Karol Felix. Autorom rytiny poštovej známky, ako aj FDC  je Mgr. art. Jozef Česla.

Podrobnejšie informácie o vydaných emisiách sa nachádzajú na:

http://www.telecom.gov.sk/externe/znamky/2017/17642.html

http://www.telecom.gov.sk/externe/znamky/2017/17643.html

https://www.pofis.sk/katalog/produkty/znamka-2017-ochrana-prirody-kyjacik-zollingerov-clavaria-zollingeri

https://www.pofis.sk/katalog/produkty/znamka-2017-ochrana-prirody-poharovka-ohniva-caloscypha-fulgens

 

 

na začiatoktlačiť