Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Vyhlásenie platnosti poštovej známky „UMENIE: Jozef Božetech Klemens (1817 – 1883)“

Katalógové číslo známky 644

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR schválilo platnosť poštovej známky UMENIE: Jozef Božetech Klemens  (1817 – 1883)“ s nominálnou hodnotou 1,20 €. Poštová známka platí vo vnútroštátnom a medzinárodnom poštovom styku od 23. 10. 2017 až do ukončenia platnosti.

Známka: UMENIE: Jozef Božetech Klemens

Poštová známka rozmerov 44,4 x 54,4 mm vrátane perforácie (na výšku) je vydaná na upravenom tlačovom liste so 4 známkami. Známku vytlačila technikou oceľotlače z plochej platne v kombinácii s viacfarebným ofsetom tlačiareň Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s

Motívom poštovej známky je dielo od Jozefa Božetecha Klemensa „Portrét pani Juppovej“ (1845), ktoré sa nachádza v zbierkovom fonde Slovenskej národnej galérie.

Súčasne s poštovou známkou je vydaná obálka prvého dňa s pečiatkou FDC a domicilom Liptovský Mikuláš. Na FDC je zobrazené dielo „Vykorenený strom“ (1860 – 1870) zo zbierok Slovenskej národnej galérie a motívom FDC pečiatky je detail z diela „Madona s dieťaťom“ (1876), obidve od J. B. Klemensa. FDC vytlačila technikou oceľotlače Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s.

Autorom výtvarného návrhu poštovej známky a FDC vo forme líniovej rozkresby, ako aj oboch rytín a výtvarného návrhu FDC pečiatky s použitím diela od Jozefa Božetecha Klemensa je akad. mal. Rudolf Cigánik.

Podrobnejšie informácie o poštovej známke sa nachádzajú na:

http://www.telecom.gov.sk/externe/znamky/2017/17644.html

https://www.pofis.sk/katalog/produkty/znamka-2017-umenie-jozef-bozetech-klemens-1817-1883

Podrobnejšie informácie o slávnostnom uvedení poštovej známky sa nachádzajú na:

https://www.pofis.sk/blog/2017/10/17/uvedenie-postovej-znamky-umenie-jozef-bozetech-klemens

 

 

 

 

na začiatoktlačiť