Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Vyhlásenie platnosti  poštovej známky „UMENIE: Oltár sv. Jakuba v Chráme sv. Jakuba v Levoči“

Katalógové číslo známky 645

Ministerstvo dopravy a výstavby SR schválilo platnosť poštovej známky „UMENIE: Oltár sv. Jakuba v Chráme sv. Jakuba v Levoči“ s nominálnou hodnotou 2,60 €. Poštová známka platí vo vnútroštátnom a medzinárodnom poštovom styku od 23. 10. 2017 až do ukončenia platnosti.

Známka: Oltár Sv. Jakuba v Levoči

Poštová známka rozmerov 44,4 x 54,4 mm vrátane perforácie (na výšku) je vydaná na hárčeku s 1 známkou. Známku vytlačila technikou oceľotlače z plochej platne v kombinácii s viacfarebným ofsetom tlačiareň Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s.

Na poštovej známke je zobrazený detail Madony s dieťaťom z oltára sv. Jakuba z Chrámu sv. Jakuba v Levoči. Na hárčeku je zobrazená centrálna časť sochárskej výzdoby oltára so sochami sv. Jakuba, sv. Jána a Poslednej večere.

Súčasne s poštovou známkou je vydaná obálka prvého dňa s pečiatkou FDC a domicilom Levoča. Motívom FDC je zobrazenie Poslednej večere  s Ježišom v strede a sv. Petrom a sv. Jánom po stranách zo spodnej časti oltára. Na FDC pečiatke je stvárnený letiaci anjel z centrálnej  časti oltára. FDC  vytlačila technikou  oceľotlače Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s. Autorom výtvarného návrhu poštovej známky, hárčeka a FDC vo forme líniovej rozkresby, ako aj rytiny poštovej známky, hárčeka a FDC je František Horniak.

Podrobnejšie informácie o poštovej známke sa nachádzajú na:

http://www.telecom.gov.sk/externe/znamky/2017/17645.html

https://www.pofis.sk/katalog/produkty/znamka-2017-umenie-oltar-sv-jakuba-v-chrame-sv-jakuba-v-levoci-1508-1517

Podrobnejšie informácie o slávnostnom uvedení poštovej známky sa nachádzajú na:

https://www.pofis.sk/blog/2017/10/17/slavnostne-uvedenie-postovej-znamky-v-levoci

 

 

 

 

na začiatoktlačiť