Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Vyhlásenie platnosti  poštovej známky „500. výročie reformácie (1517)“

Katalógové číslo známky 646

Ministerstvo dopravy a výstavby SR schválilo platnosť poštovej známky „500. výročie reformácie (1517)“ s nominálnou hodnotou 1,15 €. Poštová známka platí vo vnútroštátnom a medzinárodnom poštovom styku od 31. 10. 2017 až do ukončenia platnosti.

Známka: 500. výročie reformácie

Poštová známka rozmerov 44,4 x 54,5 mm vrátane perforácie (na výšku) je vydaná vo forme hárčeka s jednou známkou. Známku vytlačila technikou oceľotlače z plochej platne v kombinácii s viacfarebným ofsetom tlačiareň Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s.

Motívom poštovej známky je barokový dvojmanuálový organ s pôvodným píšťalovým fondom, ktorý sa nachádza v Drevenom artikulárnom kostole v Kežmarku (1717) a pochádza od levočského organára Vavrinca Čajkovského.

Súčasne s poštovou známkou je vydaná obálka prvého dňa s pečiatkou FDC a domicilom Bratislava. Motívom prítlače na FDC je detail dobovej rytiny zo 16. storočia a námetom FDC pečiatky je motív anjela z vyššie uvedeného kostola. FDC vytlačila technikou oceľotlače z plochej platne Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s.

Autorom výtvarných návrhov emisie je prof. akad. mal. Dušan Kállay. Autorom rytiny poštovej známky, ako aj FDC  je doc. akad. mal. Martin Činovský, ArtD.

Podrobnejšie informácie o poštovej známke sa nachádzajú na:

http://www.telecom.gov.sk/externe/znamky/2017/17646.html

https://www.pofis.sk/katalog/produkty/znamka-2017-500-vyrocie-reformacie-1517

 

 

na začiatoktlačiť