Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Vyhlásenie platnosti poštovej známky „Vianočná pošta 2017“

Katalógové číslo známky 647

Ministerstvo dopravy a výstavby SR schválilo platnosť poštovej známky „Vianočná pošta 2017“ s označením nominálnej hodnoty T2 50g. Označenie zodpovedá cene, ktorá sa zhoduje s výškou poštovej sadzby za list 2. triedy do hmotnosti 50 g vo vnútroštátnom styku, položka L.2.01 Tarify SP, a. s. Poštová známka platí vo vnútroštátnom a medzinárodnom poštovom styku od 10. 11. 2017 až do ukončenia platnosti.

Známka: Vianočná pošta

Poštovú známku rozmerov 26,5 × 33,9 mm vrátane perforácie (na výšku) vytlačila technikou viacfarebného ofsetu spoločnosť  Rempo, s. r. o./Tiskárna Hradištko, s. r. o., na tlačových listoch s 50 známkami. Motívom poštovej známky je detská kresba veselého snehuliaka od Barbory Ďuríkovej zo Základnej školy na Rozmarínovej ulici v Komárne.

Súčasne s poštovou známkou je vydaná obálka prvého dňa s pečiatkou FDC  a domicilom Rajecká Lesná. Motívom prítlače na FDC je kresba domčeka so snehuliakom od Sofie Tadanaiovej. Námetom FDC pečiatky je kresba anjelička, ktorej autorkou je Viktória Csábiová. FDC vytlačila technikou ofsetu spoločnosť Rempo, s. r. o./Tlačiareň Dolis, s. r. o. Všetky výtvarné návrhy tejto emisie boli vybrané z obrázkov detí na základe súťaže organizovanej Slovenskou poštou, a. s., v rámci projektu Vianočná pošta.

Autorom grafickej úpravy emisie je akad. mal. Vladislav Rostoka.

Podrobnejšie informácie o poštovej známke sa nachádzajú na:

http://www.telecom.gov.sk/externe/znamky/2017/17647.html

https://www.pofis.sk/katalog/produkty/znamka-2017-vianocna-posta-2017

Podrobnejšie informácie o Vianočnej pošte sa nachádzajú na:

http://www.vianocnaposta.sk/

 

na začiatoktlačiť