Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Vyhlásenie platnosti poštovej známky „Vianoce 2017: Vajnorská ľudová maľba“

Katalógové číslo známky 648

Ministerstvo dopravy a výstavby SR schválilo platnosť poštovej známky „Vianoce 2017: Vajnorská ľudová maľba“ s nominálnou hodnotou 0,50 €. Poštová známka platí vo vnútroštátnom a medzinárodnom poštovom styku od 16. 11. 2017 až do ukončenia platnosti.

Známka: Vianoce 2017

Poštovú známku rozmerov 26,5 x 33,9 mm vrátane perforácie (na výšku) vytlačila technikou viacfarebného ofsetu spoločnosť  Rempo, s. r. o./Tiskárna Hradištko, s. r. o., na tlačových listoch s 50 známkami. Súčasne s poštovou známkou je vydaná obálka prvého dňa s pečiatkou FDC a domicilom Bratislava. FDC vytlačila technikou ofsetu spoločnosť Rempo, s.r.o./Kníhtlač Gerthofer.

Motívom poštovej známky je vajnorská ľudová maľba z kostola Sedembolestnej Panny Márie vo Vajnoroch, ktorá zobrazuje vinič, obilné klásky, kvety, vtáky, včely i granátové jablká, symboly dotvárajúce tradičnú vianočnú atmosféru.

Motívy vajnorskej ľudovej maľby sú použité aj na ilustrácii FDC a FDC pečiatke. Maľby, pochádzajúce z kostola Sedembolestnej Panny Márie vo Vajnoroch, vytvorila skupina vajnorských žien, ornamenty v duchu tradičnej maľby predkreslila ľudová umelkyňa Hedviga Krištofičová. Autorkou výtvarného návrhu poštovej známky, FDC a FDC pečiatky je Mgr. art. Marianna Žálec Varcholová.

Súčasne je vydaná celinová pohľadnica s natlačenou identickou poštovou známkou  (registračné číslo 023 CP 648/17). Na obrazovej časti celinovej pohľadnice je stvárnená vajnorská ľudová maľba z kostola Sedembolestnej Panny Márie vo Vajnoroch. Celinovú pohľadnicu vytlačila ofsetovou technikou spoločnosť  Rempo, s. r. o./Tiskárna Hradištko, s. r. o., a jej predajná cena je 0,90 €.

Celinová pohľadnica

Celinová pohľadnica

Podrobnejšie informácie o poštovej známke a celinovej pohľadnici sa nachádzajú na:

http://www.telecom.gov.sk/externe/znamky/2017/17648.html

https://www.pofis.sk/katalog/produkty/znamka-2017-vianoce-2017-vajnorska-ludova-malba

Podrobnejšie informácie o uvedení poštovej známky sa nachádzajú na:

https://www.pofis.sk/blog/2017/11/15/uvedenie-postovej-znamky-vianoce-2017

 

na začiatoktlačiť