Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Vyhlásenie platnosti poštovej známky „Bezpečnosť cestnej premávky BECEP“

Katalógové číslo známky 649

Ministerstvo dopravy a výstavby SR schválilo platnosť poštovej známky „Bezpečnosť cestnej premávky BECEP“ s nominálnou hodnotou 0,50 €. Poštová známka platí vo vnútroštátnom a medzinárodnom poštovom styku od 24. 11. 2017 až do ukončenia platnosti.

Známka: BECEP

Poštová známka rozmerov 26,5 × 44,1 mm vrátane perforácie (na výšku) je vydaná na upravenom tlačovom liste s 10 známkami. Známku vytlačila technikou viacfarebného ofsetu spoločnosť Rempo, s .r. o./Tiskárna Hradištko, s. r. o. Ústredným motívom poštovej známky, ktorá má verejnosti pripomenúť dôležitosť zvyšovania bezpečnosti na cestách, je štylizovaná značka Priechod pre chodcov.

Súčasne s poštovou známkou je vydaná obálka prvého dňa s pečiatkou FDC a domicilom Bratislava. Motívom prítlače na FDC je koláž rôznych dopravných značiek a námetom FDC pečiatky je cesta. FDC vytlačila technikou oceľotlače z plochej platne Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s.

Autorom emisie je prof. akad. mal. Robert Jančovič a autorom rytiny FDC je Mgr. art. Ľubomír Žálec, ArtD.

Podrobnejšie informácie o poštovej známke sa nachádzajú na:

http://www.telecom.gov.sk/externe/znamky/2017/17649.html

https://www.pofis.sk/katalog/produkty/znamka-2017-bezpecnost-cestnej-premavky-becep

 

 

na začiatoktlačiť