Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Vyhlásenie platnosti poštovej známky „Deň poštovej známky: Jozef Vlček (1902 – 1971)“

Katalógové číslo známky 650

Ministerstvo dopravy a výstavby SR schválilo platnosť poštovej známky „Deň poštovej známky: Jozef Vlček (1902 – 1971)“ s nominálnou hodnotou 0,95 €. Poštová známka platí vo vnútroštátnom a medzinárodnom poštovom styku  od 4. 12. 2017 až do ukončenia platnosti.

Známka: Jozef Vlček

Poštovú známku rozmerov 44,1 x 26,5 mm vrátane perforácie (na šírku) vytlačila technikou viacfarebného ofsetu spoločnosť Rempo, s. r. o./Tiskárna Hradištko, s. r. o. na tlačových listoch s 30 známkami a 30 kupónmi.

Motívom poštovej známky je portrét Jozefa Vlčeka na pozadí budovy tlačiarne Slovenskej Grafie, kde pôsobil v rokoch 1937 – 1942 ako reklamný grafik a retušér. Návrh kupónu stvárňuje sériu jeho výplatných, doplatných a doručných poštových známok trojuholníkovej perforácie z roku 1940, ktorých je autorom. Súčasne s poštovou známkou je vydaná obálka prvého dňa s pečiatkou FDC a domicilom Bratislava. Motívom prítlače na FDC je prepis dobovej ilustrácie J. Vlčeka. Námetom FDC pečiatky je detail Vlčekovej ilustrácie s motívom lietadla. FDC vytlačila technikou oceľotlače z plochej platne tlačiareň Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s.

Autorom výtvarných návrhov emisie je akad. mal. Peter Augustovič a autorom rytiny FDC je František Horniak.

Podrobnejšie informácie o vydanej emisii sa nachádzajú na:

http://www.telecom.gov.sk/externe/znamky/2017/17650.html

https://www.pofis.sk/katalog/produkty/znamka-2017-den-postovej-znamky-jozef-vlcek-1902-1971

 

 

na začiatoktlačiť