Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Vyhlásenie platnosti poštovej známky „25. výročie vzniku Slovenskej republiky“

Katalógové číslo známky 651

Ministerstvo dopravy a výstavby SR schválilo platnosť poštovej známky „25. výročie vzniku Slovenskej republiky“ s nominálnou hodnotou 1,60 €. Poštová známka platí vo vnútroštátnom a medzinárodnom poštovom styku od 2. 1. 2018 až do ukončenia platnosti.

Poštovú známku rozmerov 44,4 x 27,2 mm vrátane perforácie (na šírku) vytlačila technikou oceľotlače z plochej platne v kombinácii s ofsetom spoločnosť Rempo, s. r. o./Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s., na upravených tlačových listoch s 10 známkami.

Motívom poštovej známky je Bratislavský hrad ako symbol slovenskej štátnosti doplnený o štátny znak a vlajkoslávu, ktorá predstavuje Slovenskú republiku ako súčasť Európskej únie. Súčasne s poštovou známkou je vydaná obálka prvého dňa s pečiatkou FDC a domicilom Bratislava. Motívom prítlače na FDC je symbolický obraz slovenského parlamentu a štátnej pečate.  Námetom FDC pečiatky je notová osnova zobrazujúca prvé takty štátnej hymny Slovenskej republiky. FDC vytlačila technikou ofsetu spoločnosť Rempo, s. r. o./Knihtlač Gerthofer. Autorom výtvarných návrhov emisie, ako aj rytiny poštovej známky je doc. akad. mal. Martin Činovský, ArtD.

Podrobnejšie informácie o poštovej známke sa nachádzajú na:

http://www.telecom.gov.sk/externe/znamky/2018/18651.html

 

na začiatoktlačiť