Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Vyhlásenie platnosti poštovej známky 'Spoločné vydanie s Rumunskom: Cintorín rumunskej kráľovskej armády vo Zvolene"

Katalógové číslo známky 652

Ministerstvo dopravy a výstavby SR schválilo platnosť poštovej známky „Spoločné vydanie s Rumunskom: Cintorín rumunskej kráľovskej armády vo Zvolene“ s nominálnou hodnotou 1,30 €. Poštová známka platí vo vnútroštátnom a medzinárodnom poštovom styku od 5. 1. 2018 až do ukončenia platnosti.

Poštovú známku rozmerov 44,1 x 26,5 mm vrátane perforácie (na šírku) vytlačila technikou ofsetu spoločnosť Rempo, s. r. o./Tiskárna Hradištko, s. r. o., na upravených tlačových listoch s 8 známkami.

Motívom poštovej známky je detail pomníka Ústredného vojenského cintorína rumunskej armády vo Zvolene, ktorý je postavený z bieleho travertínu a má formu antického sarkofágu.

Súčasne s poštovou známkou je vydaná obálka prvého dňa s pečiatkou FDC a domicilom Zvolen. Motívom prítlače na FDC je celkový pohľad na uvedený pomník a námetom FDC pečiatky je motív rozety nachádzajúci sa na bočnej strane tohto pomníka. FDC vytlačila technikou ofsetu spoločnosť Rempo, s. r. o./ Kníhtlač Gerthofer. Autorom výtvarného návrhu poštovej známky je Romfilatelia S.A. Autorom výtvarného návrhu FDC a FDC pečiatky je akad. mal. Peter Augustovič.

Podrobnejšie informácie o poštovej známke sa nachádzajú na:

http://www.telecom.gov.sk/externe/znamky/2018/18652.html

https://www.pofis.sk/katalog/produkty/znamka-2018-spolocne-vydanie-s-rumunskom-cintorin-rumunskej-kralovskej-armady-vo-zvolene

na začiatoktlačiť